Gå direkt till huvudinnehållet

Akut fettlever under graviditet

Publicerad:


  1. Lee NM, Brady CW. Liver disease in pregnancy. World J Gastroenterol 2009; 15: 897-906. PubMed  
  2. Guntupalli SR, Steingrub J. Hepatic disease and pregnancy: An overveiw over diagnosis and management. Crit Care Med; 2005:33, 332-9.
  3. Bacq Y. Acute fatty liver of pregnancy. UpToDate 2008. UpToDate  
  4. Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008; 47: 1067-76. PubMed  
  • Birgitta Segebladh, med dr och mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala län

Tidigare sakkunniga

  • Björg Lorentzen, överläkare, Dr med., specialist obstetrik och gynekologi, Rikshospitalet, Oslo
  • Ingard Løge, specialist allmänmedicin, redaktör Norsk Elektronisk Legehåndbok