Gå direkt till huvudinnehållet

Abruptio placentae

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningshjälp, forskare vid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo