Mastit

  • Definition:Inflammation i brösten hos kvinnor som ammar. Inflammationen kan vara inflammatorisk eller bakteriell, och kan vara lokaliserad i körtelsystemet eller utanför själva bröstkörtlarna.
  • Förekomst:Förekomsten av mastit skiljer sig mellan olika studier. Incidens på cirka 10 %.
  • Symtom:Mjölkstockning, retention och smärtor i bröstet. Efterhand ökade besvär och utebliven lindring av tömning. Bröstet blir varmt och rött. Feber, frossa, huvudvärk och nedsatt aptit eller illamående är vanligt.
  • Kliniska fynd:Lokal svullnad, kraftig ömhet, värme och rodnad i huden. Lymfkörtelförstoring i armhålorna, ibland röda strimmor från bröstet till armhålan. Eventuellt purulens från bröstet. Medtagen patient med feber.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Uttömning av bröstet via amning eller pump. Om utebliven effekt av tömning efter 1–2 dagar kan antibiotika sättas in.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.