Gå direkt till huvudinnehållet

Mastit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i mjölkgångar och ödem i bindväv i brösten hos kvinnor som ammar. Inflammationen kan vara inflammatorisk eller bakteriell, och kan ses som ett kontinuum av tillstånd från inflammatorisk mastit till bakteriell mastit och bröstabscess (bröstböld).
Förekomst:
Förekomsten av mastit skiljer sig mellan olika studier. Incidens på cirka 10 %.
Symtom:
Mjölkstockning och smärtor i bröstet. Efterhand ökade besvär och utebliven lindring av tömning. Bröstet blir varmt och rött. Feber, frossa, huvudvärk och nedsatt aptit eller illamående är vanligt.
Kliniska fynd:
Lokal svullnad, kraftig ömhet, värme och rodnad i huden. Lymfkörtelförstoring i armhålorna, ibland röda strimmor från bröstet till armhålan. Eventuellt purulens från bröstet. Medtagen patient med feber.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd. Om antiobiotikabehandling planeras tas odling på bröstmjölk.
Behandling:
Fortsatt amning efter barnets önskemål, även under antibiotikabehandling. Minska smärta och inflammation med smärtstillande medel, NSAID och svala kompresser. Antibiotika om konservativ behandling inte hjälper eller vid nedsatt allmäntillstånd och tydliga tecken på infektion.
 1. Spencer JP. Management of mastitis in breastfeeding women. Am Fam Physician. 2008;78(6):727–731. PMID: 18819238 PubMed  
 2. Branch-Elliman W, Golen TH, Gold HS, et al. Risk factors for Staphylococcus aureus postpartum breast abscess. Clin Infect Dis. 2012; 54: 71-77. PubMed  
 3. Andrews JI, Fleener DK, Messer SA et al. The yeast connection: is Candida linked to breastfeeding associated pain?. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 424. PubMed  
 4. Jiménez E, Arroyo R, Cárdenas N et al. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?. PLoS One 2017; 12: e0181071. pmid:28704470 PubMed  
 5. Wilson E, Woodd SL, Benova L. Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. J Hum Lact. 2020 Nov;36(4):673-686. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32286139 PubMed  
 6. Amningsproblem och bröstinfektioner. NU-sjukvården. Hämtad 2022-12-05 alfresco.vgregion.se  
 7. Riktlinje Mastit-bröstinfektion. Västra Götalandsregionen. Hämtad 2022-12-05 alfresco.vgregion.se  
 8. Mastit - mjölkstockning. Rikshandboken. Hämtad 2022-12-05 www.rikshandboken-bhv.se  
 9. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD005458. doi: 10.1002/14651858.CD005458.pub3 DOI  
 10. Mitchell KB, Johnson HM, Rodríguez JM et al.; Academy of Breastfeeding Medicine. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. Breastfeed Med. 2022 May;17(5):360-376. PMID: 35576513 PubMed  
 11. Louis-Jacques AF, Berwick M, Mitchell KB. Risk Factors, Symptoms, and Treatment of Lactational Mastitis. JAMA. 2023 Jan 26. Epub ahead of print. PMID: 36701134 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL