Gå direkt till huvudinnehållet

Mastit

Senast reviderad:


Definition:
Inflammation i brösten hos kvinnor som ammar. Inflammationen kan vara inflammatorisk eller bakteriell, och kan vara lokaliserad i körtelsystemet eller utanför själva bröstkörtlarna.
Förekomst:
Förekomsten av mastit skiljer sig mellan olika studier. Incidens på cirka 10 %.
Symtom:
Mjölkstockning, retention och smärtor i bröstet. Efterhand ökade besvär och utebliven lindring av tömning. Bröstet blir varmt och rött. Feber, frossa, huvudvärk och nedsatt aptit eller illamående är vanligt.
Kliniska fynd:
Lokal svullnad, kraftig ömhet, värme och rodnad i huden. Lymfkörtelförstoring i armhålorna, ibland röda strimmor från bröstet till armhålan. Eventuellt purulens från bröstet. Medtagen patient med feber.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Uttömning av bröstet via amning eller pump. Om utebliven effekt av tömning efter 1–2 dagar kan antibiotika sättas in.
 1. Spencer JP. Management of mastitis in breastfeeding women. Am Fam Physician. 2008;78(6):727–731. PMID: 18819238 PubMed  
 2. Mastitis: causes and management. Geneva: World Health Organization, WHO; 2000 apps.who.int  
 3. Branch-Elliman W, Golen TH, Gold HS, et al. Risk factors for Staphylococcus aureus postpartum breast abscess. Clin Infect Dis. 2012; 54: 71-77. PubMed  
 4. Andrews JI, Fleener DK, Messer SA et al. The yeast connection: is Candida linked to breastfeeding associated pain?. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 424. PubMed  
 5. Jiménez E, Arroyo R, Cárdenas N et al. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?. PLoS One 2017; 12: e0181071. pmid:28704470 PubMed  
 6. Dixon JM. Lactational mastitis. UpToDate, last reviewed Sept 2019. Siden besøkt 07.10.19 UpToDate  
 7. Amningsproblem och bröstinfektioner. NU-sjukvården. Hämtad 2020-03-27 alfresco.vgregion.se  
 8. Riktlinje Mastit-bröstinfektion. Västra Götalandsregionen. Hämtad 2020-03-24 alfresco.vgregion.se  
 9. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD005458. doi: 10.1002/14651858.CD005458.pub3 DOI  
 10. Nordeng H, Holmsen S. Mastitt. Lindbæk M (red.) Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016. Sist oppdatert 20.06.19. Siden besøkt 07.10.19
 11. Wiener S. Diagnosis and management of Candida of the nipple and breast. J Midwifery Womens Health. 2006;51(2):125-128. PubMed  
 12. Nordeng H, Tufte E, Nylander G. Behandling av mastitt i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3027-30. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL