Spontanabort

Basfakta

Definition

  • Som gräns för födelsestatistik rekommenderar WHO 22 fullgångna veckor eller en fostervikt på minst 500 gram.
  • Ingen övre gräns för spontanabort finns definierad, men blir i praktiken graviditet som avslutas före denna gräns.
  • Indelning:
    • Tidig spontanabort, till och med graviditetsvecka 12
    • Sen spontanabort, efter graviditetsvecka 12

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.