Gå direkt till huvudinnehållet

Toxoplasmos under graviditeten

Publicerad:


Toxoplasmaparasiten finns överallt i naturen, både hos människor och djur. Den är vanligare i varma, fuktiga klimat – vanligare i södra än i norra Sverige och ännu vanligare i Sydeuropa, framför allt i Frankrike, Italien och Spanien. Toxoplasmaparasiten smittar från djur till människor, men inte mellan människor. Huvudvärd för parasiten är katten, framför allt ungkatter. Infektion med denna parasit har ofta ett lindrigt förlopp eller upptäcks inte alls.

I en svensk studie fann man att 14 % av gravida i Stockholm och 25 % av gravida i Skåne haft infektion med toxoplasmos redan före graviditeten. Det är om kvinnan får toxoplasmainfektion för första gången under graviditet som det finns risk för att barnet infekteras. I en dansk undersökning fann man att ungefär 3 av 10 000 kvinnor fick toxoplasmos under graviditeten.

Med hjälp av ett blodprov kan man se om man har haft en toxoplasmainfektion. Har den gravida kvinnan haft toxoplasmos tidigare är fostret skyddat mot sjukdomen. Har den gravida inte varit infekterad med denna parasit är det viktigt att hon undviker smittkällor:

  • Tvätta händerna efter kontakt med jord, sand och katter.
  • Undvik att byta sand i kattlådan.
  • Ät inte rått eller rosa kött; framför allt inte gris eller lammkött men undvik även nötkött.
  • Skölj frukt och grönsaker noga.

Det är emellertid svårt att helt skydda sig mot toxoplasma under graviditeten. Vid misstänkt infektion hos modern kan infektion med toxoplasmos påvisas genom ett blodprov 2–3 veckor efter smittotillfället. Infektion hos fostret kan påvisas med fostervattenprov. Toxoplasmainfektion kan behandlas med läkemedel. Läkemedel kan ges både till den gravida kvinnan och till barnet under det första levnadsåret.

Vill du veta mer?