Gå direkt till huvudinnehållet

Moderkaksavlossning, för tidig

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är för tidig moderkaksavlossning?

Som namnet antyder, är detta ett tillstånd där moderkakan (placenta) lossnar alltför tidigt efter att ha varit normalt fäst vid livmodern. Det latinska namnet är abruptio placentae. Sjukdomen uppträder vanligen i den sista tredjedelen av graviditeten. I hälften av fallen inträffar lossningen före 36:e veckan, vilket innebär en risk för för tidig födsel och underutvecklat barn. Ett stort antal av fallen inträffar under själva förlossningen.

Det uppskattas att 1–4 % av alla graviditeter kompliceras i större eller mindre grad av för tidig moderkaksavlossning. Tillståndet är den vanligaste orsaken till allvarlig blödning genom slidan, och de mest allvarliga fallen inträffar i cirka 1 % av alla graviditeter. Fosterdöd förekommer i 10–30 % av dessa fall. Avlossning i så stor grad att fostret är i fara, uppträder i 1 på 500 födslar.

Symtom och tecken

Vanliga symtom på detta tillstånd är vaginal blödning tillsammans med smärta i nedre delen av magen och bak i ryggen, och en öm och spänd livmoder. Om kvinnan håller på att föda, blir det ofta smärtor även mellan värkarna. Fostret kan röra sig mer än vanligt. Det är inte alltid det kommer mycket blod ur slidan, eftersom blodet stängs in inuti livmoderhålan. Det blod som kommer, kan vara ljust, mörkt eller blandat med fostervatten. Den gravida kvinnan kan gå in i chock om det inte finns yttre tecken på allvarlig blödning. I 10 % av fallen förekommer tillståndet disseminerad intravaskulär koagulation (DIC).

För tidig moderkaksavlossning kan ibland börja som för tidig födsel, tillväxthämning och fosterdöd i livmodern. Det finns också en kronisk form, som kan visa sig som upprepade blödningar från slidan med episodisk smärta och starka värkar.

Orsak

Sjukdomen orsakas av blödning i skiktet mellan moderkakan och livmodern, vilket leder till blodansamling. Denna blodansamling leder till att avlossningen börjar. Så småningom kan avlossningen öka med efterföljande blödning. Orsaken till den första blödningen är okänd, men en svaghet i blodkärlen i moderkakan kan ligga till grund för detta.

När moderkakan lossnar från livmoderväggen, går detta ut över blodtillförseln till barnet. Om moderkakan lossnar helt, stannar blodflödet och därmed syretillförseln helt, och barnet dör inom loppet av några minuter.

Ett antal riskfaktorer är kända för att för tidig lossning inträffar. Allvarlig havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck hos den gravida verkar vara de vanligaste riskfaktorerna för att moderkakan ska lossna. Andra disponerande faktorer kan vara att du har upplevt detta i en tidigare graviditet, att du tidigare har utfört kejsarsnitt, att du röker, eller att du har varit utsatt för större skada. Det kan också uppstå under läkarens försök att vända ett foster som ligger åt fel håll. Vid tvillingfödsel händer det att moderkakan lossnar efter födseln av första tvillingen.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Blödning och akuta magsmärtor i slutet av graviditeten kan tyda på avlossning av moderkakan. Detta bör alltid föranleda omedelbar sjukhusvård. På sjukhus görs det en snabb bedömning av barnets tillstånd. Om det finns tecken på att barnet påverkas av avlossningen, utförs kejsarsnitt omedelbart. Ultraljud är en osäker undersökning, och vid klara bevis på att fostrets liv är hotat, ska man inte vänta på att utföra ultraljud.

Behandling

Målet med behandlingen är att förhindra farliga blödningar hos modern, och att rädda fostret. Det är också viktigt att förhindra utveckling av disseminerad intravaskulär koagulation – ett tillstånd där det bildas massor av små blodproppar i blodet och som så småningom utvecklas till en allmän och allvarlig blödningstendens.

Stora avlossningar leder nästan alltid till omedelbart kejsarsnitt om fostret lever. Vid fosterdöd startas förlossningen genom att inducera förlossningen genom att ta hål på fosterhinnan och ge läkemedel som drar ihop livmodern. Fostret föds vaginalt. Vid mindre avlossning kan det vara lämpligt att observera barnets och moderns tillstånd under en tid, men det är vanligt att förlösa barnet genom kejsarsnitt om graviditeten har nått 35–36 veckor.

Om moderkakan bara delvis lossnat och graviditeten är kortare än 36 veckor, kan fostret ha för omogna lungor. I sådana fall kan det vara nödvändigt att ge värkhämmande medel (om det finns början till sammandragningar) och kortison för att påskynda fostrets lungmognad. Upprepade ultraljudsundersökningar, frekventa och grundliga mödravårdskontroller görs om det har gått mindre än 36 veckor, och läkarna har funnit det lämpligt att vänta med att påbörja förlossningen. Detta för att identifiera tidiga tecken på sviktande moderkaksfunktion.

Prognos

Barnadödligheten på grund av för tidig moderkaksavlossning är cirka 10–30 %. 15 % av dödfödslarna under den sista tredjedelen av graviditeten (3:e trimestern, efter utgången av 28:e veckan) beror på detta tillstånd. Några av de barn som överlever, kan födas med hjärnskador på grund av syrebrist som uppkommer från det att moderkakan lossnat tills barnet är förlöst.

 

Vill du veta mer?