Gå direkt till huvudinnehållet

Föreliggande moderkaka (placenta previa)

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är föreliggande moderkaka?

Detta är ett tillstånd där moderkakan (placenta) helt eller delvis täcker den inre öppningen (inre mynningen) i livmodern. Moderkakan är så kallat föreliggande.

Typiska symtom på föreliggande moderkaka är plötsliga blödningar från vagina, utan smärta eller sammandragning av livmodern. Tendensen till blödningar ökar ju närmare du kommer beräknat förlossningsdatum. Detta beror på att livmoderns nedersta del då utvidgar sig.

Blödningen kan utlösas av samlag, eller av sammandragningar av livmodern. Första gången det blöder kan också vara under förlossningen.

Vid ultraljudsundersökning före vecka 20 i graviditeten är moderkakan föreliggande på 5–6 % av gravida kvinnor, medan mindre än 1 % har föreliggande moderkaka vid slutet av graviditeten. Detta beror på att moderkakan dras uppåt och bort från livmoderöppningen eftersom livmodern växer och den nedre delen töjs.

Orsak

Föreliggande moderkaka kan bero på att det befruktade ägget fäster sig för långt ner i livmodern. En annan orsak kan vara att moderkakan är ovanligt stor, som vid flerbördsgraviditet.

Risken att utveckla föreliggande placenta ökar om du har fött många barn tidigare under ditt liv. Risken ökar också med hög ålder, tidigare kejsarsnitt och om du har haft detta tillstånd tidigare.

Diagnos

Det väcks misstanke om föreliggande moderkakan vid blödningar i slutet av graviditeten, särskilt om den gravida inte har smärtor. Diagnosen bekräftas med hjälp av ultraljud.

Om det finns symtom på detta tillstånd (blödning utan smärta), ska läkare kontaktas omedelbart. Du kommer då läggas in på sjukhus för vidare undersökning av livmodern. Anledningen till att du måste läggas in på sjukhus, är att blödningar kan öka under undersökningen. Ultraljud är den viktigaste undersökningen.

Om din läkare eller barnmorska ser föreliggande moderkaka under en rutinmässig undersökning i 17:e–19:e veckan, är det nödvändigt med nya undersökningar vid 30–32 veckor, för att se om moderkakan fortfarande är föreliggande.

Behandling

Om föreliggande moderkaka upptäcks vid omkring 17:e–23:e veckan, kommer du att uppmanas att leva som vanligt. Nytt ultraljud kommer att utföras omkring 30:e och 32:e veckan. Om moderkakan vid denna tidpunkt fortfarande är föreliggande, kommer du att få besked om att vara lite mer försiktig, bland annat måste du avstå från samlag under resten av graviditeten och du bör inte använda tamponger. Eftersom problemet för barnet först och främst är risken för en för tidig födsel, är den viktigaste strategin att förlänga graviditeten tills fostret är lungmoget.

Ultraljudet upprepas omkring 36:e veckan, eftersom moderkakan kan dra upp sig hela vägen fram till förlossningen. Om du inte blöder, och du kan snabbt få komma till sjukhus med förlossningsavdelning om du börjar blöda, kan du fortsätta bo hemma.

Om moderkakan är föreliggande, kan det vara nödvändigt både att ge värkhämmande medel – om förlossningen hotar att börja tidigt – och kortison för att påskynda barnets lungmognad. Ett fostervattensprov kan avgöra om barnets lungor är mogna nog för en planerad förlossning (kejsarsnitt).

Om moderkakan täcker öppningen till livmodern helt måste barnet förlösas med kejsarsnitt. Om moderkakan endast delvis täcker öppningen, kommer många att kunna föda normalt.

Vid större blödningar måste akut kejsarsnitt göras på grund av risken för både moderns och barnets liv.

Prognos

I de flesta fall är prognosen god, oavsett om du föder normalt eller med kejsarsnitt. Sätesbjudning och tvärgående läge förekommer något oftare vid placenta previa. Allvarliga och livshotande komplikationer för modern är sällsynta. Prognosen för barnet är god under förutsättning av god uppföljning och snabba åtgärder vid akuta blödningar.

En kvinna som har haft placenta previa, har 4–8 % sannolikhet att drabbas av samma komplikation i efterföljande graviditeter.

Vill du veta mer?