Gå direkt till huvudinnehållet

Fastsittande moderkaka (placenta accreta)

Fastsittande moderkaka är en sällsynt komplikation, men tillståndet kan leda till livshotande blödningar i samband med födseln. Risken för fastsittande moderkaka är högre hos kvinnor som tidigare har genomgått kejsarsnitt.

Publicerad:


Vad är placenta accreta?

I en normal graviditet fäster sig det befruktade ägget i den tjocka och näringsrika slemhinnan inuti livmodern. Moderkakan bildas och växer i denna slemhinna. Vid födseln lossnar slemhinnan och moderkakan, och moderkakan kommer ut som en enhet. Vid placenta accreta växer delar av moderkakan genom slemhinnan och in i livmoderns muskelvägg, och fäster sig delvis till muskelväggen. Vid födseln blir moderkakan kvar hängande på dessa fästena till muskeln.

Placenta accreta är en sällsynt komplikation, men i takt med att bruk av kejsarsnitt ökar, ökar också förekomsten av placenta accreta. I USA räknar man med att denna diagnos påvisas i 1 per 500 till 1 per 2 500 födslar, och detta är mer än 10 gånger vanligare än för 50 år sedan.

Orsak

Alla detaljer om varför moderkakan ibland växer in och fäster sig för djupt, är inte känt. Men det är känt att det händer ofta om slemhinnan i livmodern är skadad, eller är för tunn. Detta är uppenbart av det faktum att placenta accreta först och främst finns hos kvinnor som har ärrbildning i livmodern, och tidigare kejsarsnitt är den dominerande orsaken till ärr i livmodern. Längst ner på livmodern är livmoderslemhinnan något tunnare än i de mellersta delarna, och lågt liggande moderkaka medför därför också en ökad risk. Dessutom ökar risken något bland kvinnor som röker, som har fött många barn, och med ökande ålder hos kvinnan.

Diagnos

Under graviditeten har den gravida i de flesta fall inga besvär eller symtom som en följd av fastsittande moderkaka. Kort tid efter födelsen ska moderkakan normalt lossna och komma ut. När moderkakan inte lossnar, leder detta ofta till svår och ihållande blödning. Detta kan vara en livshotande situation, men på sjukhus med tillgång till blodtransfusioner och intensivvård går det oftast bra.

Placenta accreta upptäcks allt oftare i samband med ultraljudsundersökning. Om det vid vanligt yttre ultraljud uppstår misstanke om denna diagnos, kan ett internt ultraljud (via slidan) eventuellt ge säkrare diagnos. Men forskning tyder på att det inte är möjligt att upptäcka samtliga fall med ultraljud, och därför måste man vara beredd på denna diagnos vid födseln.

Behandling

En fastsittande moderkaka och kraftiga blödningar motiverar akut operation. Det görs kejsarsnitt och läkarna kommer att försöka lossa moderkakan från livmoderväggen. I många fall är det inte möjligt, och då måste man ta bort både livmodern och moderkakan under operation. Om diagnosen är ställd i förväg, planeras och genomförs ingreppet i god tid före förlossningen börjar. Man tar då först ut barnet med normalt kejsarsnitt, och tar sedan bort moderkakan eller hela livmodern med moderkakan på plats, under samma ingrepp.

I de fall där diagnosen görs först strax efter födseln, kommer man vanligtvis heller inte runt att ta bort livmodern kirurgiskt för att kontrollera blödningen.

Eftersom genomgånget kejsarsnitt är en predisponerande faktor för placenta accreta, är detta ett av många argument för att man inte ska utföra kejsarsnitt om det inte är medicinskt nödvändigt.