Gå direkt till huvudinnehållet

Graviditet och alkohol

Publicerad:


Är det farligt att dricka alkohol under graviditeten?

Det är gammal kunskap att alkoholintag under graviditeten kan vara farligt för barnet. I det antika Grekland var det förbjudet enligt lag för nygifta under 30 år att dricka vin eller brännvin på grund av faran för att föda alkoholskadade barn! I modern tid har detta bekräftats i otaliga forskningsrapporter. Det går inte att ange en säker nedre gräns där vi vet att alkohol inte påverkar barnet. Därför bör gravida inte dricka någon alkohol alls, och man bör tänka över sina alkoholvanor redan när man försöker bli gravid.

Vad händer när den gravida dricker?

När en gravid kvinna dricker tas alkoholen snabbt upp i hennes blod. Barnet får näring från kvinnans blod, genom moderkakan och navelsträngen. Detta innebär att efter ett fåtal minuter kommer det vara samma mängd alkohol i barnets blod som i mammans blod. Hos mamman bryts alkoholen gradvis ned genom att levern omvandlar den till acetaldehyd och därefter till ofarlig ättiksyra. Fostret har en omogen lever och har ännu inte en fullt utvecklad förmåga till att bryta ned alkohol. Detta innebär att en tid efter alkoholintaget har barnet faktiskt högre promille än mamman och berusningen varar också längre.

Vilken effekt har alkohol på barnet

Fostrets hjärna utvecklas under hela graviditeten, men de största och viktigaste förändringarna sker tidigt i graviditeten. En rad läkemedel och sjukdomar, som till exempel röda hund, kan ge allvarliga hjärnskador om fostret utsätts för detta tidigt i graviditeten. Även när det gäller alkohol är hjärnan mest känslig för skada under de första månaderna. Problemet är att vi inte vet hur mycket eller hur lite som ska till för att skador ska ske.

Risken för skada ökar ju mer och oftare mamman dricker alkohol under graviditeten. Skador som barn kan få av alkohol under graviditeten går från koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem till hjärnskador och allvarlig utvecklingsstörning.

När en alkoholist föder barn har cirka vart tredje barn så kallat fetalt alkoholsyndrom. Detta karakteriseras av ansiktsförändringar med ögon som sitter långt från varandra, platt näsa och förändrad läpp. Dessutom har de flesta en mental funktionsnedsättning, och många har missbildningar i de inre organen.

Alkoholkonsumtion hos gravida

Om du har druckit alkohol i graviditeten för att du inte visste att du var gravid, eller för att du inte kände till riskerna med att använda alkohol under graviditeten är råden entydiga: Det viktigaste är nu att du inte dricker alkohol under resten av graviditeten. Varje dag du låter bli att dricka alkohol bidrar du till att ge barnet en bättre start.

Alkohol och amning

Modersmjölken får efter en kort tid samma alkoholhinnehåll som mammans blod. Eftersom modersmjölken dricks – och inte går direkt över i barnets blod – är den alkoholmängd barnet får i sig mycket liten och i praktiken utan betydelse vid sporadisk och liten konsumtion. Om mamman dricker alkohol varje dag kan barnet dock påverkas, bland annat på grund av att barnet bryter ned alkoholen långsammare. Om alkoholhalten hos mamman överstiger 0,5 promille har man visat att detta hämmar utdrivningen av mjölken och gör det svårt att tömma bröstet. Mjölkens lukt förändras också, vilket leder till att barnen slutar suga snabbt. Det är därför bra att vara återhållsam med alkohol även när du ammar!