Gå direkt till huvudinnehållet

Leopolds handgrepp 2

Senast uppdaterad: Publicerad:


Andra handgreppet: Vilken fosterdel ligger i fundus?

Vid de första tre handgreppen står man med ansiktet vänt mot den gravidas ansikte.

Händerna läggs på båda sidor om fundus med fingerspetsarna pekande mot varandra. Vid huvudbjudning känner man sätet i fundus som en större oregelbunden, kantig fosterdel som går direkt över i fosterkroppen.

Om barnet ligger i sätesläge känns huvudet i fundus, som en stor rund, glatt fosterdel som kan ruckas.

Se också:

Leopolds handgrepp 1

Leopolds handgrepp 3

Leopolds handgrepp 4