Gå direkt till huvudinnehållet

Trängningsinkontinens hos kvinnor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Plötslig och starkt behov av att tömma urinblåsan, som oftast leder till en större mängd urinläckage.
Förekomst:
Ren trängningsinkontinens utgör cirka 10–15% av patienter med inkontinens.
Symtom:
Symtomen är plötslig och stark känsla av att tömma urinblåsan.
Kliniska fynd:
Den kliniska undersökningen är oftast normal.
Diagnostik:
Socialstyrelsen rekommenderar en basal utredning.
Behandling:
Behandlingen är blås- och bäckenbottenträning, ev. med läkemedel systemiskt eller lokalbehandling med östrogen.
 1. Norton P, Brubaker L. Urinary incontinence in women. Lancet 2006; 367: 57-67. PubMed  
 2. SBU. Behandling av urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 143. ISBN 91-87890-56-9
 3. SBU, Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre - en systematisk litteraturöversikt, Oktober 2013
 4. O'Halloran T, Bell RJ, Robinson PJ, Davis SR. Urinary incontinence in young nulligravid women: A cross-sectional analysis. Ann Intern Med 2012; 157: 87-93. Annals of Internal Medicine  
 5. Nygaard I, Turvey C, Burns TL, Crischilles E, Wallace R. Urinary incontinence and depression in middle-aged United States women. Obstet Gynecol 2003; 101: 149-56. PubMed  
 6. Hannestad YS, Lie RT, Rørtveit G, Hunskaar S. Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ 2004; 329: 889-91. British Medical Journal  
 7. Socialstyrelsen. Blåsdysfunktion hos äldre personer - Indikationer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård. : , 2016. www.socialstyrelsen.se  
 8. Berghmans LC, Hendriks HJ, De Bie RA, van Waalwijk van Doorn ES, Bo K and van Kerrebroeck PE. Conservative treatment of urge urinary incontinence in women: a systematic review of randomized clinical trials. BJU Int 2000; 85: 254-63. PubMed  
 9. Weiss BD. Selecting medications for the treatment of urinary incontinence. Am Fam Physician 2005; 71: 315-22. American Family Physician  
 10. Betmiga (mirabegron). Läkemedelsverket. Tryckt version: 2014;25(4). www.lakemedelsverket.se  
 11. Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004; 291: 986-95. Journal of the American Medical Association  
 12. Rai BP, Cody JD, Alhasso A, Stewart L. Anticholinergic drugs versus non-drug active therapies for non-neurogenic overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD003193. DOI: 10.1002/14651858.CD003193.pub4. DOI  
 13. Gray S L, Anderson ML, Dublin S,et al. "Cumulative Use of Strong Anticholinergic Medications and Incident Dementia". JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-407. PubMed. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 14. Burgio KL. Current perspectives on management of urgency using bladder and behavioral training. J Am Acad Nurse Pract 2004; 16 (10 suppl): 4-7.
 15. Wallace SA, Roe B, Williams K and Palmer M. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004; 1. The Cochrane Library  
 16. Diokno AC, Burgio K, Fultz NH, Kinchen KS, Obenchain R and Bump RC. Medical and self-care practices reported by women with urinary incontinence. Am J Manag Care 2004; 10: 69-78. PubMed  
 17. Hagen S, Elders A, Stratton S, et al. Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2020. doi:10.1136/bmj.m3719 DOI  
 18. Valtin H. "Drink at least eight glasses of water a day." Really? Is there scientific evidence for "8×8"?. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2002; 283: R993-R1004.
 19. Asklund I, Nyström E, Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Samuelsson E. Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A randomized controlled trial. Neurourol Urodyn. 2017;36(5):1369–1376. PMID: 27611958 PubMed  
 20. Van Kerrebroeck P, Kreder K, Jonas U, Zinner N, Wein A. Tolterodine once-daily: superior efficacy and tolerability in the treatment of the overactive bladder. Urology 2001; 57: 414-21. PubMed  
 21. Appell RA, Sand P, Dmochowski R, Anderson R, Zinner N, Lama D, et al. Prospective randomized controlled trial of extended-release oxybutynin chloride and tolterodine tartrate in the treatment of overactive bladder: results of the OBJECT Study. Mayo Clin Proc 2001; 76: 358-63. PubMed  
 22. Blonski J. Is tolterodine (Detrol) or oxybutynin (Ditropan) the best for treatment of urge urinary incontinence? J Fam Pract 2001; 50: 1017. PubMed  
 23. Clemett D, Jarvis B. Tolterodine. A review of its use in the treatment of overactive bladder. Drugs & Aging 2001; 18: 277 - 304.
 24. Herbison P, Hay-Smith J, Ellis G, Moore K. Effectiveness of anticholinergic drugs compared with placebo in the treatment of overactive bladder: systematic review. BMJ 2003; 326: 841. PubMed  
 25. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K et al. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int. 2015; 15(5): 521-34. pmid:25656412 PubMed  
 26. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K, et al. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int 2015; 15: 521-34. doi:10.1111/ggi.12451 onlinelibrary.wiley.com  
 27. Socialstyrelsen. Olämpliga läkemedel för äldre personer (2015). www.socialstyrelsen.se  
 28. Todorova A, Vonderheid-Guth B, Dimpfel W. Effects of tolterodine, trospium chloride, and oxybutynin on the central nervous system. J Clin Pharmacol 2001; 41: 636-44. PubMed  
 29. Duthie JB, Vincent M, Herbison GP, Wilson DI, Wilson D. Botulinum toxin injections for adults with overactive bladder syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD005493. DOI: 10.1002/14651858.CD005493.pub3. The Cochrane Library  
 30. Visco AG, Brubaker L, Richter HE, et al.. Anticholinergic Therapy vs. OnabotulinumtoxinA for Urgency Urinary Incontinence. N Engl J Med 2012. pmid:23036134. PubMed  
 31. Cody JD, Jacobs ML, Richardson K, Moehrer B, Hextall A. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001405. DOI: 10.1002/14651858.CD001405.pub3. DOI  
 32. Hendrix SL, Cochrane BC, Nygaard IE, et al. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005; 293: 935-48. Journal of the American Medical Association  
 33. Cody JD, Richardson K, Moehrer B, et al. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009; 4: CD001405. Cochrane (DOI)  
 34. Wyman JF, Fantl JA. Bladder training in ambulatory care management of urinary incontinence. Urol Nurs 1991; 11: 11-7. PubMed  
 35. Burgio KL, Goode PS, Locher JL, et al. Behavioral training with and without biofeedback in the treatment of urge incontinence in older women. JAMA 2003; 288: 2293-9. Journal of the American Medical Association  
 36. Burgio KL, Locher JL, Goode PS. Combined behavioral and drug therapy for urge incontinence in older women. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 370-4. PubMed  
 37. Riktlinjer för behandling av urininkontinens. Janusinfo, Region Stockholm. Hämtad 2020-10-27 janusinfo.se  
 38. Janknegt RA, Hassouna MM, Siegel SW, Schmidt RA, Gajewski JB, Rivas DA, et al. Long-term effectiveness of sacral nerve stimulation for refractory urge incontinence. Eur Urol 2001; 39: 101-6. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus