Ansträngningsinkontinens hos kvinnor

  • Definition:Urinläckage i samband med hosta, nysning eller annan aktivitet som ökar det intraabdominala trycket. Multifaktorella orsaker.
  • Förekomst:Prevalensen bland kvinnor är cirka 5 % till 15 %. Hälften av kvinnor med urininkontinens har renodlad ansträngingsinkontinens.
  • Symtom:Mindre mängder urinläckage vid aktiviteter som ökar buktrycket.
  • Kliniska fynd:Gynekologisk undersökning är i regel utan avvikande fynd.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar som urinanalyser och eventuellt stresstest.
  • Behandling:Ansträngningsinkontinens hos kvinnor behandlas i första hand med bäckenbottenträning, elektrostimulering eller med kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Urinläckage i samband med hosta, nysningar eller andra aktiviteter som ökar trycket i buken.1
  • Tillståndet är vanligast hos kvinnor, men det förekommer även bland män.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.