Gå direkt till huvudinnehållet

Överaktiv blåsa

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Mycket stark känsla av brådskande miktionsbehov, med eller utan samtidigt urinläckage, vanligtvis tillsammans med hög miktionsfrekvens och nokturi.
Förekomst:
Prevalensen verkar vara ungefär 15 % och ökar med åldern. Ingen könsskillnad eller olika åldersfördelning mellan könen ses. 
Symtom:
Starka symtom av att det är bråttom med miktion, ökad miktionsfrekvens med små volymer dag och natt. Urinläckage förekommer hos cirka en tredjedel. 
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning brukar vara normal.
Diagnostik:
Överaktiv blåsa är en uteslutningsdiagnos som förutsätter att infektion och andra relevanta sjukdomar i blåsan, bäcken och nervsystemet är uteslutna. Tilläggsundersökningar är som regel normala. 
Behandling:
Vid behov av behandling rekommenderas framförallt blåsträning. Om detta inte är tillräckligt ges läkemedelsbehandling.
 1. Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al.. Incontinence. 5rd International Consultation on Incontinence.. Plymouth: Health Publication 2013.
 2. Maman K, Aballea S, Nazir J, et al. Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Apr;65(4):755-65. PMID: 24275310. PubMed  
 3. Lavelle JP, Karram M. Overactive bladder. Am J Med 2006; 19(3 Suppl 1): 1-2.
 4. Stewart WF, Van Rooyen JB, Cundiff GW et al. Prevalence and burden of overactive bladder in the United States. World J Urol 2003; 20: 327-36. PubMed  
 5. Milsom I, Abrams P, Cardozo L et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int 2001; 87: 760-6. PubMed  
 6. Chu FM, Dmochowski R. Pathophysiology of overactive bladder. Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 3-8.
 7. Erdem N, Chu FM. Management of overactive bladder and urge urinary incontinence in the elderly patient. Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 29-36.
 8. Lavelle JP, Karram M, Chu FM, et al. Management of incontinence for family practice physicians. Am J Med 2006; 19(3 Suppl 1): 37-40.
 9. Betmiga (mirabegron). Läkemedelsverket. Tryckt version: 2014;25(4). www.lakemedelsverket.se  
 10. Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al, red. Incontinence. 3rd International Consultation on Incontinence. 3 utg. Plymouth: Health Publication, 2005.
 11. Wagg A, Khullar V, Marschall-Kehrel D, et al. Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an aging population trial. J Am Geriatr Soc 2013 Feb; 61(2): 185-93. PubMed  
 12. Svensk Urologisk Förening: Störning av de nedre urinvägarnas funktioner - State of the Art 2015 urologi.org  
 13. Cui Y, Zong H, Yang C, et al. The efficacy and safety of mirabegron in treating OAB: a systematic review and meta-analysis of phase III trials. Int Urol Nephrol. 2014 Jan;46(1):275-84. doi: 10.1007/s11255-013-0509-9. DOI  
 14. Yeowell G, Smith P, Nazir J, et al. Real-world persistence and adherence to oral antimuscarinics and mirabegron in patients with overactive bladder (OAB): a systematic literature review. BMJ Open. 2018. PMID: 30467131 PubMed  
 15. Background Document for Meeting of Advisory Committee for Reproductive Health Drugs April 5th, 2012. NDA 202611. Mirabegron Tablets. www.fda.gov  
 16. Herbison P, Hay-Smith J, Ellis G et al. Effectiveness of anticholinergic drugs compared with placebo in the treatment of overactive bladder: systematic review. BMJ 2003; 326: 841-4. British Medical Journal  
 17. Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G et al. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004 (4): CD003781. Cochrane (DOI)  
 18. Staskin DR, MacDiarmid SA. Pharmacologic management of overactive bladder: practical options for the primary care physician. Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 24-8. PMID: 16483865 PubMed  
 19. Martín-Merino E, García-Rodríguez LA, Massó-González EL, Roehrborn CG. Do oral antimuscarinic drugs carry an increased risk of acute urinary retention?. J Urol 2009; 182: 1442-8. PubMed  
 20. Rai BP, Cody JD, Alhasso A, Stewart L. Anticholinergic drugs versus non-drug active therapies for non-neurogenic overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD003193. DOI: 10.1002/14651858.CD003193.pub4. DOI  
 21. Leng WW, Morrisroe SN. Sacral nerve stimulation for the overactive bladder.. Urol Clin North Am 2006; 33: 491-501. PubMed  
 22. White N, Iglesia CB. Overactive Bladder. Obstet Gynecol Clin North Am. 2016 Mar;43(1):59-68. PMID: 26880508 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus