Gå direkt till huvudinnehållet

Kronisk njursvikt

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Nedsatt njurfunktion med minskad filtrationsförmåga i njurarna. Orsaken till njursvikten är avgörande för sjukdomsutvecklingen, men skadorna är ofta progressiva och kan obehandlade leda till uremi. 
Förekomst:
Kronisk njursjukdom är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Det finns cirka 10 000 personer med kraftigt nedsatt njurfunktion registrerade i Sverige.
Symtom:
Vid tidiga stadier av njursvikt finns ofta inga eller få symtom. Symtom vid svårare njursvikt kan vara klåda, illamående, trötthet, nykturi, restless legs, dyspné och gulbrun hudfärg.
Kliniska fynd:
Vid svårare njursvikt kan hudförändringar, hudblödningar, rivmärken, hypertoni, hjärtförstoring, perikardiellt gnidningsljud och mentala förändringar finnas.
Diagnostik:
Blod- och urinprov, mätning av filtrationshastighet med GFR och ultraljud av njurar ger viss information om njursvikten. Bakomliggande orsak avgör val av ytterligare undersökningar. 
Behandling:
Flera olika åtgärder behövs för att minska symtom och progression av njursvikten. Vid svår njursvikt kan dialys och njurtransplantation bli aktuellt. 
  1. Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan (hämtad 2022-04-11) www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  2. Johnson CA, Levey AS, Coresh J, Levin A, Lau J, Eknoyan G. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease in adults: Part II. Glomerular filtration rate, proteinuria, and other markers. Am Fam Physician 2004; 70: 1091-7. PubMed  
  3. Hallan S. International comparison of the relationship of chronic kidney disease prevalence and ESRD risk. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 2275-2284. PubMed  
  4. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification 2012 kdigo.org  
  5. Björk J, Grubb A, Sterner G, Nyman U. Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö Study cohort. Scand J Clin Lab Invest. 2011 May;71(3):232-9. doi: 10.3109/00365513.2011.557086. Epub 2011 Mar 10. PMID: 21391777 PubMed  
  6. Baumgarten M, Gehr T. Chronic kidney disease: detection and evaluation. Am Fam Physician 2011; 84: 1138-48. PMID: 22085668. PubMed  
  7. American Diabetes Association. Clinical practice recommendations 2001. Diabetes Care 2001; 24(suppl): S69-72. PMID: 11403001. PubMed  
  8. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337. PMID:34458905. PubMed  
  • Ravjeet Banga, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin, Nyköpings Lasarett
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet