Gå direkt till huvudinnehållet

Njurcystor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Vätskefyllt hålrum vanligen belägen i de yttre delarna av njurbarken. Man skiljer på enkla och komplexa cystor. Enkla cystor (Bosniak 1–2), som är vanligast, är sällan av klinisk betydelse.
Förekomst:
Enkla cystor finns hos cirka 10–15 % av tillfälligt undersökta vuxna.
Symtom:
Njurcystor är vanligtvis symptomfria. Intermittent, dov flanksmärta kan förekomma. Blödning i cystan kan orsaka svår och akut smärta.
Kliniska fynd:
Vanligtvis inga kliniska fynd. Palpationssmärta vid infekterade cystor.
Diagnostik:
Ofta ett tillfälligt fynd vid bilddiagnostisk undersökning som sällan behöver vidare utredning. Ultraljud kan särskilja mellan enkla och komplexa cystor. För indelning i Bosniak-klassifikationen av njurcystor används DT och MRT.
Behandling:
Vid enkla benigna cystor krävs ingen behandling utöver information. Komplexa cystor behöver uppföljning och eventuellt operation.
  1. Kruskal JB, Richie JP. Simple and complex kidney cysts in adults. UpToDate, last updated Mar 15, 2021. UpToDate  
  2. Njurcancer. Standardiserat vårdförlopp, RCC. Hämtad 2022-11-15. cancercentrum.se  
  3. Silverman SG, Pedrosa I, Ellis JH et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019 Aug;292(2):475-488. doi: 10.1148/radiol.2019182646. Epub 2019 Jun 18. PMID: 31210616 PubMed  
  4. Rule AD, Sasiwimonphan K, Lieske JC, et al. Characteristics of renal cystic and solid lesions based on contrast-enhanced computed tomography of potential kidney donors. Am J Kidney Dis 2012; 59: 611. pmid:22398108 PubMed  
  5. Smith AD, Allen BC, Sanyal R, et al. Outcomes and complications related to the management of Bosniak cystic renal lesions. AJR Am J Roentgenol 2015; 205: W550-6. pmid: 25905961 PubMed  
  6. Chin HJ, Ro H, Lee HJ, et al. The clinical significances of simple renal cyst: Is it related to hypertension or renal dysfunction? Kidney Int 2006; 70:1468. PubMed  
  • Ravjeet Banga, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin, Nyköpings Lasarett
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet