Gå direkt till huvudinnehållet

Njurcellscancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer i njurvävnaden, adenokarcinom utgör >95 %.
Förekomst:
Cirka 1 200 nya fall per år i Sverige. De flesta insjuknar i 60–80 års åldern.
Symtom:
Tillståndet är symtomfattigt, och upptäcks ofta av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i utredning av makro- eller mikroskopisk hematuri eller hög SR.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning är ofta normal. Triaden flanksmärtor, hematuri och palpabel resistens finns bara hos 10–15 %. Nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande ska också föranleda misstanke. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Vid misstanke ska patienten remitteras till en bilddiagnostisk undersökning, i första hand DT-undersökning, utan och med kontrastmedel, vid nedsatt njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast vara alternativ.
Behandling:
Kirurgi är den enda kurativa behandlingen. Ablativ behandling, embolisering av njurartär, systemisk behandling och strålbehandling är möjliga tilläggs- eller palliativa behandlingar.
 1. Shah AY. Renal cell carcinoma. BMJ Best Practice, last reviewed Jan, 2018.
 2. Nationellt vårdprogram njurcancer, RCC 2019 www.cancercentrum.se  
 3. Beisland C, Medby PC, Beisland HO. Renal cell carcinoma: gender difference in incidental detection and cancer-specific survival. Scand J Urol Nephrol 2002;36(6):414 PubMed  
 4. Kim WY, Kaelin WG. Role of VHL gene mutation in human cancer. J Clin Oncol 2004; 22: 4991-5004. PubMed  
 5. Beck SD, Patel MI, Snyder ME, et al. Effect of papillary and chromophobe cell type on disease-free survival after nephrectomy for renal cell carcinoma. Ann Surg Oncol 2004; 11: 71-7. PubMed  
 6. Gunawan B, von Heydebreck A, Fritsch T, et al. Cytogenetic and morphologic typing of 58 papillary renal cell carcinomas: evidence for a cytogenetic evolution of type 2 from type 1 tumors. Cancer Res 2003; 63: 6200-5. PubMed  
 7. Lubensky IA, Schmidt L, Zhuang Z, et al. Hereditary and sporadic papillary renal carcinomas with c-met mutations share a distinct morphological phenotype. Am J Pathol 1999; 155: 517-26. PubMed  
 8. Peyromaure M, Misrai V, Thiounn N, et al. Chromophobe renal cell carcinoma: analysis of 61 cases. Cancer 2004; 100: 1406-10. PubMed  
 9. cases. Cancer 2004; 100: 1406-10. PubMed Cumberbatch MG, Rota M, Catto JW, La Vecchia C . The Role of Tobacco Smoke in Bladder and Kidney Carcinogenesis: A Comparison of Exposures and Meta-analysis of Incidence and Mortality Risks.. Eur Urol 2016; 70: 458. pmid:26149669 PubMed  
 10. Standardiserat vårdförlopp njurcancer, kortversion för primärvården. Hämtad 2019-12-16 www.cancercentrum.se  
 11. Brugarolas J. Renal-cell carcinoma - molecular pathways and therapies. N Engl J Med 2007; 356: 185-7. New England Journal of Medicine  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim