Gå direkt till huvudinnehållet

Nefrotiskt syndrom

Senast reviderad:


Definition:
Ett tillstånd som kännetecknas av hypoalbuminemi på grund av stora proteinförluster (proteinuri) med associerade symtom/fynd som hyperlipidemi och ödem.
Förekomst:
Cirka 3 per 100 000/år, såväl barn som vuxna.
Symtom:
Gradvis debut av ödem, främst periorbitalt på morgonen och i nedre extremiteter senare på dagen. Ibland skummande urin. 
Kliniska fynd:
Ödem. Ibland förhöjt blodtryck. 
Diagnostik:
För diagnosen krävs ödem, proteinuri >3,5 g/dygn eller U-albumin/kreatinin >300–350 mg/mmol och P-albumin <30 g/L. Hyperlipidemi är vanligt.
Behandling:
Beror på bakomliggande tillstånd.
 1. Tapia C, Bashir K. Nephrotic Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 26, 2020. PMID:29262216. PubMed  
 2. Kodner C. Diagnosis and Management of Nephrotic Syndrome in Adults. Am Fam Physician. 2016;93(6):479-485. PMID:26977832. PubMed  
 3. Svensk barnnefrologisk förening. Nefrotiskt syndrom. 2018 (Hämtad 2021-03-19). nefro.barnlakarforeningen.se  
 4. Hull RP, Goldsmith DJA. Nephrotic syndrome in adults. Clinical Review. BMJ 2008; 336: 1185-9. PubMed  
 5. Wang CS, Greenbaum LA. Nephrotic Syndrome. Pediatr Clin North Am. 2019;66(1):73-85. PMID:30454752. PubMed  
 6. McCloskey O, Maxwell AP. Diagnosis and management of nephrotic syndrome. Practitioner. 2017;261(1801):11-15. PMID:29020719. PubMed  
 7. Liebeskind DS. Nephrotic syndrome. Handb Clin Neurol. 2014;119:405-415. PMID:24365309. PubMed  
 8. Janusinfo, Region Stockholm. Nefrotiskt syndrom. 2019-10-02 (Hämtad 2021-03-19). www.janusinfo.se  
 9. KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Jan 2013 (Hämtad 2021-03-19). kdigo.org  
 10. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 18;3:CD001533. PMID: 25785660. PubMed  
 11. Kayali F, Najjar R, Aswad F, Matta F, Stein PD. Venous thromboembolism in patients hospitalized with nephrotic syndrome. Am J Med 2008; 121: 226-30. PubMed  
 12. Aurell M, Samuelsson O. Njurmedicin. Stockholm: Liber, 2014.
 13. Mahmoodi BK, ten Kate MK, Waandes F, et al. High absolute risks and predictors of venous and arterial thromboembolic events in patients with nephrotic syndrome: results from a large retrospective cohort study. Circulation 2008; 117: 224-30. PubMed  
 14. Schorn R, Bleisch J. Das nephrotische Syndrom im Erwachsenenalter. Schweiz Med Forum 2013; 13: 527–532. doi:10.4414/smf.2013.01564 DOI  
 15. Dumas De La Roque C, Prezelin-Reydit M, Vermorel A, et al. Idiopathic Nephrotic Syndrome: Characteristics and Identification of Prognostic Factors. J Clin Med. 2018;7(9):265. PMID:30205613. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö