Hepatorenalt syndrom

Basfakta

Definition

  • Hepatorenalt syndrom (HRS) är en förhållandevis vanlig komplikation till långt framskriden leversjukdom och karaktäriseras av akut njursvikt och cirkulationsstörningar.1-2
  • Tillståndet representerar ofta slutstadiet av en process med tilltagande reduktion av njurperfusionen, som följd av allt sämre leverfunktion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.