Gå direkt till huvudinnehållet

Glomerulonefriter

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i glomeruli i njuren. Många orsaker. Indelas i primär och sekundär. Klassifikation efter morfologi. Vid tillstånd där det inflammatoriska elementet inte är särskilt tydligt vid ljusmikroskopi används ofta termen glomerulopati/nefropati.
Förekomst:
Relativt sällsynta tillstånd. Mesangioproliferativ glomerulonefrit är vanligast bland vuxna och minimal change-glomerulonefrit är vanligast bland barn.
Symtom:
Varierande symptom och progressionshastighet. Ofta asymtomatisk. Vid sekundär glomerulonefrit kan symtomen vara tydligare från den bakomliggande sjukdomen. Avancerad njursjukdom kan orsaka ospecifika symtom som trötthet, huvudvärk, illamående och klåda
Kliniska fynd:
Normal eller nedsatt njurfunktion. Kliniska fynd kan inkludera perifera ödem och hypertoni, eventuellt tecken från bakomliggande sjukdom.
Diagnostik:
Blodstatus, CRP och SR, njur- och leverprover. Urinsticka och mikroskopi. Ultraljud njurar och njurbiopsi.
Behandling:
Behandlingen beror på etiologi. Blodtryckssänkande behandling och behandling som minskar proteinuri (RAS-blockad). Dialys i vissa fall.
 1. Floege J, Amann K. Primary glomerulonephritides. Lancet. 2016 May 14;387(10032):2036-48 PMID: 26921911 PubMed  
 2. Parmar MS. Acute glomerulonephritis. Medscape, last updated Dec 15, 2020. emedicine.medscape.com  
 3. Salifu MO. Chronic glomerulonephritis. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com  
 4. Simon P, Ramee MP, Boulahrouz R et al. Epidemiologic data of primary glomerular diseases in western France. Kidney Int 2004; 66: 905-8. PubMed  
 5. Levy J. Glomerulonephritis. BestPractice, last reviewed 2 Aug 2021 bestpractice.bmj.com  
 6. The Norwegian Renal Registry. Annual Report 2019. www.nephro.no  
 7. Svenskt NjurRegister. Årsrapport 2021 www.medscinet.net  
 8. Satoskar AA, Parikh SV, Nadasdy T. Epidemiology, pathogenesis, treatment and outcomes of infection-associated glomerulonephritis. Nat Rev Nephrol. 2020;16(1):32-50. PMID: 31399725 PubMed  
 9. Fervenza FC, Appel GB, Barbour SJ et al. Rituximab or Cyclosporine in the Treatment of Membranous Nephropathy. N Engl J Med. 2019 Jul 4;381(1):36-46. doi: 10.1056/NEJMoa1814427. PMID: 31269364 PubMed  
 10. Vecchio M, Bonerba B, Palmer SC, et al. Immunosuppressive agents for treating IgA nephropathy. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD003965. DOI: 10.1002/14651858.CD003965.pub2. DOI  
 11. Rauen T, Eitner F, Fitzner C et al. Intensive Supportive Care plus Immunosuppression in IgA Nephropathy. N Engl J Med. 2015 Dec 3;373(23):2225-36. doi: 10.1056/NEJMoa1415463. PMID: 26630142 PubMed  
 12. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015;3:CD001533. DOI:10.1002/14651858.CD001533.pub5. PMID: 25785660 PubMed  
 13. Meliambro K, Campbell KN, Chung M. Therapy for Proliferative Lupus Nephritis. Rheum Dis Clin North Am. 2018;44(4):545-560. PMID: 30274622 PubMed  
 14. Lewis EJ, Hunsicker LG, Lan SP, Rohde RD and Lachin JM. A controlled trial of plasmapheresis therapy in severe lupus nephritis. N Engl J Med 1992; 326: 1373-9. PMID: 1569973 PubMed  
 15. Chadban SJ. Glomerulonephritis recurrence in the renal graft. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 394-402. PubMed  
 16. Ludl A, Westman K, Wallquist C. Patienter med IgA-nefropati utvecklar ofta terminal njursvikt Patients with IgA nephropathy often develop terminal uraemia. Lakartidningen. 2022 Feb 7;119:21154. Swedish. PMID: 35147207 PubMed  
 17. Chadban SJ, Atkins RC. Glomerulonephritis. Lancet 2005; 365: 1797-806. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Knut Aasarød, overlege, Nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim