Gå direkt till huvudinnehållet

Amyloidos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Amyloidos är en grupp av sjukdomar av extracellulär amyloidfribriller som leder till skador på organ och vävnad. 
Förekomst:
AL-amyloidos (lättkedjeamyloidos) har en incidens på cirka 1/100 000 i västländerna. 
Symtom: 
Symtom från hjärta, njurar, mag–tarmkanalen, nerver, lungor och hud är vanliga.  
Kliniska fynd:
Proteinuri, hjärtsvikt, hepatomegali, blödning från mag–tarmkanalen och malabsorption är ofta förekommande.
Diagnostik:
Biopsi av påverkat organ eller bukfettsbiopsi för typning av amyloid.
Behandling:
Beror på vilken typ av amyloidos och eventuellt underliggande sjukdom. Inflammationsdämpande, kemoterapi och transplantation kan ibland behövas.
 1. Picken MM. The Pathology of Amyloidosis in Classification: A Review. Acta Haematol. 2020;143(4):322-334. PMID: 32392555. PubMed  
 2. Ärftlig transtyretinamyloidos. Sällsynta hälsotillstånd, Socialstryrelsen. Senast reviderat 2020-12-10 (Hämtad 2021-03-26). www.socialstyrelsen.se  
 3. Bustamente JG, Zaidi SRH. Amyloidosis, StatPearls. Last update february 8, 2021 (Hämtad 21-03-26). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Hemminki K, Li X, Försti A, Sundquist J, Sundquist K. Incidence and survival in non-hereditary amyloidosis in Sweden. BMC Public Health. 2012 Nov 13;12:974. doi: 10.1186/1471-2458-12-974. PMID: 23148499. PubMed  
 5. Labaf L, Tasevska G, Ahlgren T, Stagmo M. Hjärtamyloidos–tänkbar genes vid oklar hjärtsvikt. Läkartidningen. 2015;112:DA6I. (Hämtad 2021-03-29). lakartidningen.se  
 6. Svenska riktlinjer för AL amyloidos. Svensk förening för hematologi. 2022 (hämtad 2022-12-19). www.sfhem.se  
 7. Linnér E, Pilebro B, Eldhagen P, Hansson M, Andersson B, Wikström G, Smith J G. Hjärtamyloidos-nya möjligheter vid sjukdom med dålig prognos. Läkartidningen. 2021;118:20138. lakartidningen.se  
 8. Gorevic PD. Overview of amyloidosis. UpToDate. Last updated February 26, 2021 (Hämatd 2021-03-29). www.uptodate.com  
 9. Wixner J, Anan I, Pilebro B, et al. Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot Hereditary transthyretin amyloidosis - from symptomatic to curative treatment?. Lakartidningen. 2022;119:21202. Published 2022 Jun 3. PMID: 35670119. PubMed  
 10. Wechalekar A, Gillmore J, Hawkins P. Systemic amyloidosis. Lancet 2016; Jun 25;387(10038): 2641-2654. pmid:26719234 PubMed  
 11. Dahlberg P, Bartfay S-E, Karason K, Mellqvist U-H, Bollano E. Livräddande behandling vid hjärtamyloidos av AL-typ. Läkartidningen. 2018;115:EY3F. lakartidningen.se  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL