Gå direkt till huvudinnehållet

Akut njurskada

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Plötslig – över timmar till dagar – försämring av njurarnas funktion.
Förekomst:
Under 2021 hade cirka 6 000 personer i Sverige diagnos akut njursvikt i sluten vård, motsvarande 58/100 000 invånare.
Symtom:
Minskad urinproduktion, eventuellt uremiska symtom (illamående, trötthet, medvetandepåverkan). Symtom från bakomliggande orsak – prerenal (exempelvis hypotoni, stor blödning, hjärtsvikt), renal (exempelvis nefrotoxiska ämnen, akut interstitiell nefrit, glomerulonefriter) eller postrenal (avflödeshinder).
Kliniska fynd:
Förändring i hydreringsgraden. Kliniska fynd talande för bakomliggande orsaker.
Diagnostik:
Blodstatus, elektrolyter, urea, kreatinin, fosfat, syra-bas-status, CRP. Eventuellt urinsediment, s- och u-osmolalitet, u-Na och u-kreatinin. Ultraljud urinblåsa, njurar och urinvägar. 
Behandling:
Behandla bakomliggande orsak och komplikationer som hyperkalemi, hyponatremi, acidos, hyperfosfatemi och lungödem. Dosjustera vissa läkemedel. Övervaka vätskeintag och urinproduktion. Kontrollera näringsintag. I svåra fall kan dialys bli aktuellt.
 1. Mercado MG, Smith DK, Guard EL. Acute kidney injury: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2019 Dec 1;100(11):687-694. PMID: 31790176 PubMed  
 2. Rydén L, Hertzberg D, Sartipy U, Holzmann M. Akut njurskada är ett vanligt och allvarligt tillstånd - Den kliniska betydelsen är stor och sannolikt underskattad Acute kidney injury is a common and serious condition. The clinical significance is great and probably underestimated. Lakartidningen. 2016;113:DXD3. Published 2016 May 3. PMID: 27138123 PubMed  
 3. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet 2005; 365: 417-30. PubMed  
 4. Schrier RW, Wang W, Poole B, Mitra A. Acute renal failure: definitions, diagnosis, pathogenesis, and therapy. J Clin Invest 2004; 114: 5-14. PubMed  
 5. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. Socialstyrelsen. Hämtad 2022-09-08. www.socialstyrelsen.se  
 6. Lameire N, Kellum JA; KDIGO AKI Guideline Work Group. Contrast-induced acute kidney injury and renal support for acute kidney injury: a KDIGO summary (Part 2). Crit Care. 2013;17(1):205. Published 2013 Feb 4. doi:10.1186/cc11455. PMID: 23394215 PubMed  
 7. Susantitaphong P, Cruz DN, Cerda J, et al. World incidence of AKI: a meta-analysis published correction appears in Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Jun 6;9(6):1148. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(9):1482-1493. doi:10.2215/CJN.00710113. PMID: 23744003 PubMed  
 8. Hilton R. Acute renal failure. BMJ 2006; 333: 786-90. PMID: 17038736 PubMed  
 9. Bellomo R, Kellum JA, Ronco C, et al. Acute kidney injury in sepsis. Intensive Care Med. 2017;43(6):816-828. doi:10.1007/s00134-017-4755-7. PMID: 28364303 PubMed  
 10. Brater DC. Anti-inflammatory agents and renal function. Semin Arthritis Rheum 2002; 32: (suppl 1) 33-42.PMID: 12528072. PubMed  
 11. Nash K, Hafeez A, Hou S. Hospital-acquired renal insufficiency. Am J Kidney Dis 2002; 39: 930-36. PMID: 11979336 PubMed  
 12. Carmichael P, Carmichael AR. Acute renal failure in the surgical setting. Aust NZ J Surg 2003; 73: 144-53. PMID: 12608979 PubMed  
 13. Gruber SJ, Shapiro CJ. Nephropathy induced by contrast medium. N Engl J Med 2003; 348: 2257-59. PMID: 12773659. PubMed  
 14. Lapi F, Azoulay L, Yin H, Nessim SJ, Suissa S. Concurrent use of diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, and angiotensin receptor blockers with non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: nested case-control study. BMJ. 2013;346:e8525. Published 2013 Jan 8. doi:10.1136/bmj.e8525. PMID: 23299844 PubMed  
 15. Kellum JA, Leblanc M, Venkataraman R. Acute renal failure. Clin Evid 2004; 11: 1094-1118. PMID: 15652054 PubMed  
 16. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012;2(suppl 1):1–138. kdigo.org  
 17. Kellum JA, Lameire N; KDIGO AKI Guideline Work Group. Diagnosis, evaluation, and management of acute kidney injury: a KDIGO summary (Part 1). Crit Care. 2013;17(1):204. Published 2013 Feb 4. doi:10.1186/cc11454. PMID: 23394211 PubMed  
 18. Hertzberg D, Rydén L, Sartipy U, Holzmann M. Viktigt utreda orsaken till akut njurskada - Behandlingen ska sikta på att begränsa skadan och förhindra progress Important to investigate the cause of acute kidney injury. Treatment should aim to limit the damage and prevent progression. Lakartidningen. 2016;113:DWDH. Published 2016 May 3. PMID: 27138121 PubMed  
 19. Pickering JW, Frampton CM, Walker RJ, Shaw GM, Endre ZH. Four hour creatinine clearance is better than plasma creatinine for monitoring renal function in critically ill patients. Crit Care. 2012;16(3):R107. Published 2012 Jun 19. doi:10.1186/cc11391. PMID: 22713519 PubMed  
 20. Perazella MA. The urine sediment as a biomarker of kidney disease. Am J Kidney Dis. 2015;66(5):748-755. doi:10.1053/j.ajkd.2015.02.342. PMID: 25943719 PubMed  
 21. Podoll A, Walther C, Finkel K. Clinical utility of gray scale renal ultrasound in acute kidney injury. BMC Nephrol. 2013;14:188. PubMed  
 22. Ho KM, Sheridan DJ. Meta-analysis of frusemide to prevent or treat acute renal failure. BMJ 2006; 333: 420. PMID: 16861256 PubMed  
 23. Van den Berghe G, Wouters PJ, Bouillon R, et al. Outcome benefit of intensive insulin therapy in the critically ill: insulin dose versus glycemic control. Crit Care Med 2003; 31: 359-66. PubMed  
 24. Finfer S, Bellomo R, Boyce N, French J, Myburgh J, Norton R. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med 2004; 350: 2247-56. PMID: 15163774. PubMed  
 25. Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM, et al. Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury. Kidney Int. 2009;76(4):422–427. PMID: 19436332. PubMed  
 26. Prowle JR, Kirwan CJ, Bellomo R. Fluid management for the prevention and attenuation of acute kidney injury. Nat Rev Nephrol. 2014;10(1):37–47. PMID: 24217464. PubMed  
 27. Tonelli M, Manns B, Feller-Kopman D. Acute renal failure in the intensive care unit: a systematic review of the impact of dialytic modality on mortality and renal recovery. Am J Kidney Dis 2002; 40: 875-85. PubMed  
 28. D'Intini V, Ronco C, Bonello M, Bellomo R. Renal replacement therapy in acute renal failure. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2004; 18: 145-57. PubMed  
 29. d'Avila DO, Cendoroglo NM, dos Santos OF, Schor N, de Figueiredo CE. Acute renal failure needing dialysis in the intensive care unit and prognostic scores. Ren Fail 2004; 26: 59-68. PubMed  
 30. Nissenson AR. Acute renal failure: definition and pathogenesis. Kidney Int Suppl 1998; 66: 7-10. PubMed  
 31. Schrier RW, Wang W. Acute renal failure and sepsis. N Engl J Med 2004; 351: 159-69. PMID: 15247356. PubMed  
 32. Hoste EA, Lameire NH, Vanholder RC, Benoit DD, Decruyenaere JM, Colardyn FA. Acute renal failure in patients with sepsis in a surgical ICU: predictive factors, incidence, comorbidity, and outcome. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 1022-30. PubMed  
 33. Chawla LS, Eggers PW, Star RA, et al. Acute kidney injury and chronic kidney disease as interconnected syndromes. N Engl J Med. 2014;371(1):58–66. PMID: 24988558. PubMed  
 34. Kellum JA, Decker M. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med 2001; 29: 1526-31. PubMed  
 35. Metnitz PG, Krenn CG, Steltzer H, et al. Effect of acute renal failure requiring renal replacement therapy on outcome in critically ill patients. Crit Care Med 2002; 30: 2051-8. PubMed  
 36. Odutayo A, Wong CX, Farkouh M, et al. AKI and long-term risk for cardiovascular events and mortality. J Am Soc Nephrol. 2017;28(1):377–387. PMID: 27297949. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim.