Gå direkt till huvudinnehållet

Urinvägsinfektion vid inneliggande kateter

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Urinvägsinfektion (UVI) hos patienter som har en permanent kateter (KAD). 
Förekomst:
Alla KAD-bärare får bakteriuri, men betydligt färre får symtomatisk urinvägsinfektion.
Symtom:
Kan variera från tecken på akut cystit med täta trängningar, sveda och frekventa blåstömningar till tecken på prostatit eller pyelonefrit med feber.
Kliniska fynd:
Feber talar för febril UVI. Nedsatt allmäntillstånd, takykardi, förvirring och hypotoni kan tala för septisk chock.
Diagnostik:
Urinodling bör tas vid misstanke om UVI (där tydliga tecken på UVI föreligger).
Behandling:
Kateterbyte. Vid symtom enbart från de nedre urinvägarna kan det räcka. Vid febril UVI rekommenderas ciprofloxaxin som peroral behandling i sju dagar. Vid upprepade infektioner rekommenderas kontakt med urolog.
 1. Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12). infektion.net  
 2. Cravens DD, Zweig S. Urinary catheter management. Am Fam Physician 2000; 61: 369-76. PubMed  
 3. Michelson JD, Lotke PA, Steinberg ME. Urinary-bladder management after total joint-replacement surgery. N Engl J Med 1988; 319: 321. New England Journal of Medicine  
 4. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
 5. Warren JW. Catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 1997; 11: 609-22. PubMed  
 6. Breitenbucher RB. Bacterial changes in the urine samples of patients with long-term indwelling catheters. Arch Intern Med 1984; 144: 1585-8. PubMed  
 7. Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, et al. Prospective multicenter surveillance study of funguria in hospitalized patients. The National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Mycoses Study Group. Clin Infect Dis 2000; 30: 14. PubMed  
 8. Huth, TS, Burke, JP, Larsen, RA, et al. Randomized trial of meatal care with silver sulfadiazine cream for the prevention of catheter-associated bacteriuria. J Infect Dis 1992; 165: 14. PubMed  
 9. Bakke A, Vollset SE. Risk factors for bacteriuria and clinical urinary tract infection in patients treated with clean intermittent catheterization. J Urol 1993; 149: 527-31. PubMed  
 10. Fekete T. Urinary tract infection associated with indwelling bladder catheters. UpToDate, December 7 2005. UpToDate  
 11. Warren JW, Anthony WC, Hoopes JM, Muncie HL Jr. Cephalexin for susceptible bacteriuria in afebrile, long-term catheterized patients. JAMA 1982; 248: 454-8. Journal of the American Medical Association  
 12. Lusardi G, Lipp A, Shaw C. Antibiotic prophylaxis for short-term catheter bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 3;7. PMID: 23824735. The Cochrane Library  
 13. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, et al. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31:319.PMID:20156062. PubMed  
 14. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD. Diagnosis, Prevention, and Treatment of CatheterAssociated Urinary Tract Infection in Adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50: 625. PMID:20175247.
 • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen