Gå direkt till huvudinnehållet

Urinvägsinfektion hos gravida

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
UVI hos gravida består av afebril UVI (akut cystit) och febril UVI (pyelonefrit). Även asymtomatisk bakteriuri (ABU) behandlas hos gravida.
Förekomst:
Förekomsten av akut cystit och ABU är densamma som hos icke-gravida. Förekomsten av pyelonefrit är något ökad.
Symtom:
ABU ger inga symtom, medan akut cystit och pyelonefrit ger samma bild som hos icke-gravida kvinnor.
Kliniska fynd:
I vanliga fall finns inga kliniska fynd vid akut cystit, medan man vid pyelonefrit kan hitta påverkat allmäntillstånd, feber och smärtor över njurloger.
Diagnostik:
Urinodling tas alltid före antibiotikabehandling. Vid misstanke om pyelonefrit bör även CRP tas.
Behandling:
ABU och akut cystit behandlas i öppenvården med i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam. Pyelonefrit behandlas på sjukhus. Urinodling tas alltid 1–2 veckor efter avslutad behandling.
  1. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
  2. Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12). infektion.net  
  3. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(11):CD000490. Published 2019 Nov 25. doi:10.1002/14651858.CD000490.pub4 DOI  
  4. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD000490. Cochrane (DOI)  
  5. Vazquez JC, Villar J. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2000. Oxford: Update Software. Last amendment 03 March 2000. The Cochrane Library  
  6. Villar J, Lydon-Rochelle MT, Gülmezoglu AM, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. The Cochrane Library, issue 2, 2000. Last amandment 05 January 2000. The Cochrane Library  
  • Eva Östlund, med dr och överläkare, kvinnokliniken, Danderyds sjukhus
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas