Gå direkt till huvudinnehållet

Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i de övre urinvägarna (njurparenkym/njurbäcken) som ger ett systemiskt inflammatoriskt svar. Räknas som febril urinvägsinfektion. 
Förekomst:
Ses oftast hos icke-gravida, för övrigt friska kvinnor. Varierar från lindrig sjukdom till allvarlig sjukdom med sepsis/chock.
Symtom:
Typiska tecken är feber, frossa och flanksmärta. Allmän sjukdomskänsla, illamående och kräkningar förekommer. 
Kliniska fynd:
Feber och dunkömhet över njurlogen. Eventuellt nedsatt allmäntillstånd och fynd såsom vid sepsis eller chock.
Diagnostik:
Urinsticka kan ge misstanke om UVI. Urinodling behövs för att bekräfta urinvägsinfektionen. Blodprover för att bedöma grad av inflammation (CRP, SR) och tecken på akut obstruktion (kreatinin).
Behandling:
De flesta patienter kan behandlas hemma med perorala antibiotika. 
 1. Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12). infektion.net  
 2. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. (Hämtad 2018-01-11) www.socialstyrelsen.se  
 3. Statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppen vård. (Hämtad 2018-01-11) www.socialstyrelsen.se  
 4. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84: 519-26. American Family Physician  
 5. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
 6. Bergeron MG. Treatment of pyelonephritis in adults. Med Clin North Am 1995; 79: 619-49. PubMed  
 7. Bass PF 3d, Jarvis JA, Mitchell CK. Urinary tract infections. Prim Care 2003; 30: 41-61. PubMed  
 8. Ramakrishnan K, Scheid DC. Diagnosis and management of acute pyelonephritis in adults. Am Fam Physician 2005; 71: 933-42. PubMed  
 9. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84(5): 519-526. pmid:21888302 PubMed  
 10. Ledochowski S, Abraham PS, Jacob X, et al. Relevance of blood cultures in acute pyelonephritis in a single-center retrospective study. Intern Emerg Med. 2015; 10(5): 607-12. pmid:25808934 PubMed  
 11. Safrin S, Siegel D, Black D. Pyelonephritis in adult women: inpatient versus outpatient therapy. Am J Med 1988; 85: 793-8. PubMed  
 12. Miller O 2d, Hemphill RR. Urinary tract infection and pyelonephritis. Emerg Med Clin North Am 2001; 19: 655-74. PubMed  
 13. Eliakim-Raz N, Yahav D, Paul M, et al. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection-- 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother. 2013 Oct;68(10):2183-91. PMID: 23696620. PubMed  
 • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen