Gå direkt till huvudinnehållet

Emfysematös pyelonefrit

Publicerad:
Sakkunnig:


  • Är en livshotande, nekrotiserande infektion i njurparenkymet och den perirenala vävnaden.
  • Beror i de flesta fall på dåligt kontrollerad diabetes.
  1. Shetty S. Emphysematous pyelonephritis. eMedicine. Last updated: Feb. 2006. Available at: http://www.emedicine.com/med/topic3440.htm.
  2. Schaeffer AJ. Emphysematous pyelonephritis. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, et al: Campbell’s Urology. 8th ed, Philadelphia, Pa: W.B. Saunders; 2002: 556-8.
  3. Ronald A, Ludwig E. Urinary tract infections in adults with diabetes. Int J Antimicrob Agents 2001; 17: 287-92. PubMed  
  4. Grayson DE, Abbott RM, Levy AD, Sherman PM. Emphysematous infections of the abdomen and pelvis: a pictorial review. Adiographics 2002; 22: 543-61. PubMed  
  5. Khan AN, Wiles P. Emphysematous pyelonephritis. eMedicine. Last updated: Dec 6, 2002.
  6. Huang JJ, Tseng CC: Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification, management, prognosis, and pathogenesis. Arch Intern Med 2000; 160: 797-805. PubMed  
  • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim