Gå direkt till huvudinnehållet

Akut interstitiell nefrit, AIN

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En akut, oftast reversibel njursjukdom som kännetecknas av inflammatoriska infiltrat i njurens interstitium orsakad av läkemedel, infektion eller systemisk sjukdom.
Förekomst:
Prevalensen är oklar eftersom diagnosen kräver njurbiopsi. I studier av patienter med akut njurskada utgör akut interstitiell nefrit 5–15 % av fallen.
Symtom:
Ospecifika symtom på akut/subakut njursvikt som trötthet, aptitlöshet, illamående och kräkningar. Ibland feber, ledvärk och/eller utslag.
Kliniska fynd:
Inga specifika kliniska fynd, men protein och ofta blod i urinen. Försämrad njurfunktion.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är urinprov, blodprov, eventuellt ultraljud. Njurbiopsi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Behandlingen är i första hand utsättning av eventuellt utlösande läkemedel. Eventuell kortikosteroider.
 1. Praga M, González E. Acute interstitial nephritis. Kidney Int 2010; 77:956. PubMed  
 2. Raghavan R, Eknoyan G. Acute interstitial nephritis - a reappraisal and update. Clin Nephrol. 2014 Sep;82(3):149-62. PMID: 25079860 PubMed  
 3. Praga M, Appel GB. Clinical manifestations and diagnosis of acute interstitial nephritis. UpToDate, last updated Nov 17, 2020. UpToDate  
 4. Nast CC. Medication-induced interstitial nephritis in the 21st century. Adv Chronic Kidney Dis. 2017 Mar;24(2):72-9. PMID: 28284382 PubMed  
 5. Farid S, Mahmood M, Saleh OMA, et al. Clinical Manifestations and Outcomes of Fluoroquinolone-Related Acute Interstitial Nephritis. Mayo Clin Proc 2018; 93: 25-31. pmid:29157532 PubMed  
 6. Moledina DG, Luciano RL, Kukova L, et al. Kidney biopsy-related complications in hospitalized patients with acute kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Nov 7;13(11):1633-40. PMID: 30348813 PubMed  
 7. Kodner CM, Kudrimoti A. Diagnosis and management of acute interstitial nephritis. Am Fam Physician 2003; 67: 2527-34. PubMed  
 8. Gonzalez E, Gutierrez E, Galeano C, et al. Early steroid treatment improves the recovery of renal function in patients with drug-induced acute interstitial nephritis. Kidney Int. 2008; 73: 940-6. PubMed  
 9. Appel GB. The treatment of acute interstitial nephritis: more data at last. Kidney Int 2008;73:905-907. PubMed  
 10. Moledina DG, Perazella MA. Drug-induced acute interstitial nephritis. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Dec 7;12(12):2046-9. PMID: 28893923 PubMed  
 11. RJ Falk, AV Kshirsagar. Treatment of acute interstitial nephritis. UpToDate, last updated: Dec 02, 2020. UpToDate  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim.

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete