Gå direkt till huvudinnehållet

Afebril och febril urinvägsinfektion hos män

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna med samtidig förekomst av bakteriuri. Akut cystit, pyelonefrit och bakteriell prostatit hos män.
Förekomst:
Sällsynt hos män under 60 år, därefter vanligare.
Symtom:
Beroende på lokaliseringen. Vid akut cystit mest lokala symtom utan feber, medan pyelonefrit och bakteriell prostatit kan ge allmänpåverkan, feber och sepsis.
Kliniska fynd:
I vanliga fall finns inga kliniska fynd vid cystit, flanksmärta, nedsatt allmäntillstånd och feber vid pyelonefrit/bakteriell prostatit.
Diagnostik:
Urinsticka och -odling hos samtliga män med UVI. Andra undersökningar beroende på symtombild. Mer omfattande utredning vid recidiverande infektioner.
Behandling:
Antibiotikabehandling och symtomlindring, beroende på typ av UVI och grad av besvär.
  1. Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12). infektion.net  
  2. Kornfält Isberg H, Hedin K, Melander E, et al. Different antibiotic regimes in men diagnosed with lower urinary tract infection - a retrospective register-based study. Scand J Prim Health Care. 2020;38(3):291-299. PMID:32686974. PubMed  
  3. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
  4. Prostatacancer. Nationellt vårdprogram. Regionala cancercentrum i samverkan; 2020. cancercentrum.se  
  5. Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019 (hämtad 2019-04-09). www.folkhalsomyndigheten.se  
  6. Schaeffer AJ, Nicolle LE. Urinary Tract Infections in Older Men PMID . N Engl J Med 2016; 374: 562-71. pmid:26863357 PubMed  
  7. Folkhälsomyndigheten. Ökning av resistenta bakterier vid urinvägsinfektion behöver följas. 10 juni 2020 (Hämtad 2020-06-23). www.folkhalsomyndigheten.se  
  8. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H, et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: l525. pmid:30814048 PubMed  
  9. Søgaard KK, Veres K, Nørgaard M, et al. Pyelonephritis in persons after age 50 as a clinical marker of urogenital cancer. Clin Microbiol Infect 2018. pmid:29654872 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas