Gå direkt till huvudinnehållet

Urininkontinens hos kvinnor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Neurourol Urodyn. 2010;29:4-20. PubMed  
  2. SBU, Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre - en systematisk litteraturöversikt, Oktober 2013
  3. Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence. The Norwegian EPINCONT study. Journal of Clinical Epidemiology 2000; 53: 1150-1157. PubMed  
  4. Hunskaar S, Arnold EP, Burgio K, Diokno AC, Herzog AR, Mallett VT. Epidemiology and natural history of urinary incontinence. I: Abrams P, Khoury S, Wein A, red. Incontinence: Plymouth: Health Publications, 1999: 199 - 226.
  5. Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS, Hunskaar S. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003; 348: 900-7. PubMed  
  6. I Milsom, KS Coyne, S Nicholson, Kvasz M, Chen CI, Wein AJ. Global prevalence and economic burden of urgency urinary incontinence: a systematic review.. Eur Urol 2014; Jan;65(1): 79-95. doi:10.1016/j.eururo.2013.08.031. DOI  
  7. Weiss BD. Selecting medications for the treatment of urinary incontinence. Am Fam Physician 2005; 71: 315-22. American Family Physician  
  8. Nygaard I, Turvey C, Burns TL, Crischilles E, Wallace R. Urinary incontinence and depression in middle-aged United States women. Obstet Gynecol 2003; 101: 149-56. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus