Gå direkt till huvudinnehållet

Urininkontinens hos barn

Publicerad:


  1. Svenska Enuresakadamien. Vårdprogram daginkontinens (2019). (hämtad 2019-08-20). svenskaenures.se  
  2. Chang SJ, Van Laecke E, Bauer SB, et al. Treatment of daytime urinary incontinence: A standardization document from the International Children's Continence Society. Neurourol Urodyn 2017; 36(1): 43-50. pmid:26473630 PubMed  
  3. Martinson A. Urininkontinens hos barn. Vårdhandboken. 2019-06-18 (Hämtad 2019-08-20). www.vardhandboken.se  
  4. Sandberg A. Urininkontinens hos barn. Rikshandboken barnhälsovård. 2018-10-12 (Hämtad 2019-08-20). www.rikshandboken-bhv.se  
  5. Nieuwhof-Leppink AJ, Schroeder RPJ, van de Putte Em, et al. Daytime urinary incontinence in children and adolescents. Lancet Child Adolesc Health 2019; 3(7): 492-501. pmid:31060913 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas