Gå direkt till huvudinnehållet

Polyuri

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Steinar Hunskår, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och överläkare vid Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim