Gå direkt till huvudinnehållet

Polyuri

Senast reviderad:


  1. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nokturi och nattlig polyuri 2021-07-05 (hämtad 2023-08-31) www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  2. Jakes AD, Bhandari S. Investigating polyuria. BMJ. 2013;347:f6772. Published 2013 Dec 2. doi:10.1136/bmj.f6772PMID: 24297973 PubMed  
  3. Weiss JP, Everaert K. Management of Nocturia and Nocturnal Polyuria. Urology. 2019;133S:24-33. doi:10.1016/j.urology.2019.09.022PMID: 31586470 PubMed  
  4. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer. Nokturi och nattlig polyuri. vardgivare.skane.se  
  5. Prince D, Pedler K, Rashid P. Nocturia. A guide to assessment and management. Australian Family Physician 2012 2012 Jun; 41(6): 399-402. pmid:22675680 PubMed  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas