Gå direkt till huvudinnehållet

Nokturi

Senast reviderad:


  1. Socialstyrelsen. Blåsdysfunktion hos äldre personer. 2016-10-10. www.socialstyrelsen.se  
  2. Weiss JP, Everaert K. Management of Nocturia and Nocturnal Polyuria. Urology. 2019;133S:24-33. PMID:31586470. PubMed  
  3. Zumrutbas AE, Bozkurt AI, Alkis O, Toktas C, Cetinel B, Aybek Z. The Prevalence of Nocturia and Nocturnal Polyuria: Can New Cutoff Values Be Suggested According to Age and Sex?. Int Neurourol J. 2016;20(4):304-310. PMID:28043108. PubMed  
  4. Degerblad M, Elmér C, Falconer C, et al. Nokturi – en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom. Lakartidningen.se 2014-08-04. lakartidningen.se  
  5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nokturi och nokturn polyuri. 2018-10-05 (Hämtad 2021-03-24). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  6. Oelke M, De Wachter S, Drake MJ, et al. A practical approach to the management of nocturia. Int J Clin Pract. 2017;71(11):e13027. PMID:28984060. PubMed  
  7. Prince D, Pedler K, Rashid P. Nocturia. A guide to assessment and management. Australian Family Physician 2012 2012 Jun; 41(6): 399-402. pmid:22675680 PubMed  
  8. Gravas S, Cornu JN, Gacci M, et al. Management of Non-neurogenic Male LUTS. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. ISBN 978-94-92671-07-3. uroweb.org  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus