Gå direkt till huvudinnehållet

Glukosuri

Senast reviderad:


  1. McCulloch DK, Hayward RA. Screening for type 2 diabetes mellitus. UpToDate, last updated Aug 07, 2017. UpToDate  
  2. Kramer CK, Araneta MR, Barrett-Connor E. A1C and diabetes diagnosis: The Rancho Bernardo Study. Diabetes Care 2010; 33:101. PubMed  
  3. Calado J, Loeffler J, Sakallioglu O, et al. Familial renal glucosuria: SLC5A2 mutation analysis and evidence of salt-wasting. Kidney Int 2006; 69:852.
  4. Keefe P, Bokhari SRA. Fanconi Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 6, 2022.PMID: 30521293 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Nils Grefberg, med dr och överläkare internmedicin och nefrologi, tidigare vid Medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö