Gå direkt till huvudinnehållet

Bakterier i urinen utan symtom

Urinen är oftast fri från bakterier men ibland förekommer bakterier utan att det ger symtom. Hos gravida kvinnor rekommenderas då alltid behandling.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Vad är bakterier i urinen utan symtom?

Bakterier i urinen utan symtom (asymtomatisk bakteriuri), är fynd av bakterier i urinen utan att man har några symtom från urinvägarna. Detta är ett förhållandevis vanligt tillstånd hos såväl barn och vuxna kvinnor.

Hos äldre män och kvinnor är tillståndet mycket vanligt och personer som har en kateter i urinblåsan har alltid bakterier i urinen efter ett par veckor. Tillståndet förekommer hos en till två procent av gravida. Tillståndet ses sällan hos yngre män.

Gravida och bakterier i urinen utan symtom

Tillståndet ger per definition inga symtom. Gravida som inte behandlas för bakterier i urinen har ökad risk att få njurbäckeninflammation

Diagnos

Tillståndet upptäcks genom att man tar två urinodlingar hos kvinnor, eller en urinodling hos män. I urinodlingen kan man se om det växer bakterier i urinen.

Behandling

Behandling av bakterier med antibiotika rekommenderas enbart hos gravida kvinnor, hos män som ska göra ingrepp i urinvägarna och ibland hos (späd-)barn. 

Hos andra med bakterier i urinen utan symtom rekommenderas inte behandling. Det verkar som om kroppen lever i fred med bakterierna. Behandling med antibiotika kan leda till ökad risk för att andra bakterier tar sig in i urinvägarna och leder till urinvägsinfektion. Dessutom kan de bakterier vara resistenta mot vanliga antibiotika.

Prognos

De allra flesta utvecklar inte någon infektion i urinvägarna på grund av bakterier i urinen utan symtom. Man har inte sett att bakterierna ger en ökad risk för att utveckla njursvikt eller inkontinens. 

Om behandling är nödvändigt blir de flesta av med bakterierna. Bakterierna kan dock komma tillbaka varför man ibland behöver kontrolleras oftare. Hos barn som har sjukdomar i urinvägarna bör ibland längre tids behandling med antibiotika övervägas för att minska risken för urinvägsinfektioner.

Vill du veta mer?