Gå direkt till huvudinnehållet

Öppen kirurgi vid njursten

En öppen operation för att avlägsna njursten är oftast inte nödvändig, men förekommer ibland. Metoden är mest aktuell i de fall där njuren måste tas bort, eller när det är nödvändigt att utföra anatomiska korrektioner.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Njurstensbehandling

Behovet av kirurgisk behandling vid stenar i urinvägarna föreligger om stenar är en fara för njurfunktionen och när symtomen inte är acceptabla för patienten. 

De flesta patienter med stenar i de övre urinvägarna får stötvågsbehandling som leder till att njurstenarna krossas (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL). Övriga behandlas med så kallad perkutan nefrolitotomi eller ureterorenoskopi. Öppen njurstenskirurgi är sällan nödvändig, men kan ibland behöva genomföras.

När utförs öppen kirurgi?

Med undantag för situationer där det är aktuellt att avlägsna njuren eller delar av den, utförs öppen kirurgi endast när de moderna behandlingsmetoderna har misslyckats, eller vid särskilda korallstenar där även rekonstruktion av anatomiska förändringar är nödvändig.

Operationsmetoden

Via ett snitt i sidan (flanken) opererar kirurgen sig in till njuren. Blodcirkulationen till hela eller delar av njuren kläms av. Njuren kyls ner och delas på längden. Samlingssystemet – njurbäckenet – öppnas brett, stenen avlägsnas, och eventuella anatomiska rekonstruktioner av samlingssystemet utförs. Ingreppet är tekniskt krävande och utförs av kirurger med särskild kompetens.

Hur bra är metoden?

Stenfrihet uppnås hos 70–90 % av patienterna, men nya stenar bildas hos 30 % inom sex år. Ingreppet kan påverka njurfunktionen. Hos 10 % av patienterna kan blödning uppstå efter ingreppet. Patienten följs upp av urolog.

Vill du veta mer?