Gå direkt till huvudinnehållet

Kronisk njursjukdom – orsaker

Även om kronisk njursjukdom ibland beror på en (primär) sjukdom i njurarna, är de vanligaste orsakerna diabetes och högt blodtryck.

Faktagranskad av: Ravjeet Banga, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin, Nyköpings Lasarett

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Orsaker till kronisk njursjukdom

 • Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 orsakar ett tillstånd som kallas diabetesnefropati, vilket är en av de vanligaste orsakerna till njursjukdom i Sverige.
 • Högt blodtryck (hypertoni) som inte är tillräckligt bra behandlat kan med tiden skada njurarna.
 • Glomerulonefrit är en inflammation som skadar filtrationssystemet i njurarna, och kan orsaka njursvikt. Tillstånd efter infektioner ("postinfektiösa") och inflammationssjukdomar ingår bland de många möjliga orsakerna till glomerulonefrit.
 • Polycystisk njursjukdom är ett exempel på en ärftlig orsak som kan leda till kronisk njursjukdom, där många cystor (vätskefyllda blåsor i njurarna) bildas i båda njurarna samt levern.
 • Åderförfettning (ateroskleros) leder till njurskada med ökande förlust av njurfunktionen som följd av för dålig blodförsörjning av njurarna.
 • Hindrat urinflöde som följd av njursten, förstorad prostata, förträngningar i urinvägarna (strikturer) eller cancersjukdom i urinvägarna kan också ge njursjukdom.
 • Andra orsaker till kronisk njursjukdom kan vara hivinfektion, sicklecellanemiamyloidos, kroniska njurinfektioner och vissa cancertyper.
 • Användning av smärtstillande medel som ibuprofen, regelbundet och under lång tid, misstänks kunna ge njurskada och njursjukdom. Vissa andra mediciner kan också skada njurarna.

Tillstånd som ökar risken för kronisk njursjukdom

Om man har något av följande tillstånd löper man en högre risk än normalt att utveckla kronisk njursjukdom. Njurfunktionen måste då kontrolleras regelbundet.

 • Diabetes typ 1 eller 2.
 • Högt blodtryck.
 • Högt kolesterol.
 • Hjärtsjukdom.
 • Leversjukdom.
 • Njursjukdom.
 • Amyloidos.
 • Sicklecellanemi.
 • Lupus erytematosus disseminatus (SLE).
 • Blodkärlssjukdomar som arterit.
 • Användning av vissa typer av mediciner.

Vill du veta mer?