Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad urinutsöndring

Publicerad:


Basfakta

Om njurarna

 • Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar även vätskehalten i kroppen:
  • Vid högt vätskeintag ökar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
  • Vid lågt intag av vätska eller stora vätskeförluster, till exempel genom svettning, minskar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
 • Från njurarna följer urinen urinvägarna genom njurbäckenet, urinledarna, urinblåsan och urinröret.

Definition

 • Ökad urinutsöndring definieras som urinmängd över 2,5 l per dygn.

Bedömning av ökad urinutsöndring

 • Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag.
 • Många har en föreställning om att högt vätskeintag är sunt, vilket leder till hög urinutsöndring.
 • Vid en rad endokrina sjukdomar, däribland diabetes mellitus och binjuresvikt kan ett av de första symtomen vara polyuri, det vill säga stor urinvolym.
 • Annars är njursjukdomar orsak till ökad urinutsöndring. Njurarna klarar inte av att koncentrera urinen.

De vanligaste orsakerna

Som kan kräva behandling

 • Diabetes mellitus typ 1 eller typ 2.
 • Vissa njursjukdomar.
 • Anfall med snabb puls (takykardi):
  • Ökad mängd blod som cirkulerar ger ökad filtrering av vätska i njurarna och därmed ökad urinproduktion
  • Kan bero på hjärtsjukdom eller endokrina sjukdomar

Som vanligtvis inte kräver behandling

 • Ökat vätskeintag är den vanligaste orsaken till ökad urinutsöndring.
 • Psykiatrisk sjukdom:
  • Onormala tankar eller föreställningar om vätskeintag. Sinnesförvirrade (psykotiska) personer, kanske personer med tvångstankar

Sällsynta orsaker

 • Lågt kaliumvärde kan minska njurarnas koncentrationsförmåga och ge ökad urinutsöndring.
 • Diabetes insipidus.
 • Addisons sjukdom, binjurebarkssvikt.

Varning

 • Vid osäkerhet om orsak och vid framträdande symtom bör du kontakta läkare.

Vill du veta mer?