Gå direkt till huvudinnehållet

Njurcystor

Senast uppdaterad: Publicerad:


Njurarnas funktion

Njurarna rensar bort avfallsprodukter från blodet. Detta gör de genom att filtrera blodet och tillverka urin, där avfallsämnen har skilts ut tillsammans med vätska.

Vad är njurcystor?

En njurcysta är ett vätskefyllt hålrum, en så kallad cysta, som man vanligtvis finner i de yttre delarna av njurbarken. Sådana cystor har normalt inget samband med sjukdom och är så gott som alltid godartade.

De flesta njurcystor medför inga symtom, men vissa cystor kan ge episoder med smärtor i flankerna, tät vattenkastning eller blod i urinen. Cystorna är vanligen små, ovala eller runda tunnväggiga blåsor fyllda med vatten. Njurcystor förekommer mycket ofta, och finns hos 50 % av alla personer i 50-årsåldern. Hos de flesta förblir njurcystorna oupptäckta. Förekomsten ökar med stigande ålder.

Orsak

Cystor kan bildas var som helst i kroppen, men de är särskilt vanliga i njurarna. Orsaken till att det bildas njurcystor är okänd. Det verkar dock finnas en anhopning av tillståndet i vissa familjer och man antar därför att ärftliga faktorer kan ha betydelse. Troligen kan även urinvägsinfektioner i vissa fall öka risken för utveckling av cystor.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Njurcystor upptäcks som regel av en tillfällighet och kan till exempel ses vid ultraljud eller röntgen.

Så kallad datortomografi kan vara nödvändig för att utesluta cancer eller ansamling av var, om det samtidigt finns tecken på mera allvarlig sjukdom. Hos en helt frisk person är det dock inte nödvändigt att utreda detta närmare. Man finner vanligen inget fel vid en kroppsundersökning, men i vissa sällsynta fall kan man känna cystan som en knöl i flanken, om cystan är väldigt stor.

Det tas rutinmässiga blodprover för att eventuellt avslöja andra sjukdomar. Vid en vanlig cysta är dessa normala.

Behandling

I de allra flesta fall är cystan godartad och medför inga besvär för patienten. Då är det inte nödvändigt med någon behandling. I några få fall där patienten även har andra symtom eller besvär kan dock ett kirurgiskt ingrepp vara nödvändigt för att få bekräftat att cystan är godartad.

Prognos

Njurcystor ger, som redan nämnts, sällan symtom och prognosen vid detta tillstånd är god. I undantagsfall kan läkaren rekommendera att en kontroll med datortomografi görs efter ett halvår till ett år. Om du får besvär remitteras du av din läkare till datortomografi eller magnetkameraundersökning vid en tidigare tidpunkt så att man kan se om cystan växer.

I de allra flesta fall är det både olämpligt och onödigt att tömma eller ta bort njurcystor. I sällsynta fall kan det dock uppstå komplikationer, till exempel att man utvecklar så kallad hydronefros till följd av cystan. Detta är ett tillstånd där vätska däms upp i njurarnas samlingssystem så att det uppstår tryckskador i njurvävnaden. I vissa fall kan obehag eller smärtor, eller osäkerhet beträffande cystans natur, göra att cystan måste tömmas eller tas bort. Som regel kan cystan tömmas med hjälp av en nål, men i sällsynta fall kan det även vara nödvändigt att göra ett kirurgisk ingrepp.

Vill du veta mer?