Gå direkt till huvudinnehållet

Emfysematös njurbäckeninflammation

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är emfysematös njurbäckeninflammation?

Emfysematös njurbäckeninflammation är en mycket sällsynt, livshotande, "köttätande" (nekrotiserande) infektion i njurvävnaden och vävnaden omkring njuren, orsakad av gasbildande bakterier. Tillståndet brukar oftast bara drabba den ena njuren men förekommer på bägge sidor hos cirka 5 %. Alla kända fall av sjukdomen har förekommit hos vuxna.

Orsak

De flesta patienterna har en bakomliggande, dåligt kontrollerad diabetes mellitus. Resterande patienter har vanligen något tillstånd som stänger av urinledaren (till exempel njursten) eller andra orsaker till nedsatt njurfunktion.

Det är inte säkert känt varför sjukdomen uppstår. Det troligaste är att sjukdomen är en avancerad form av njurbäckeninflammation och inte en specifik eller unik sjukdom. Det är ganska säkert ett flertal faktorer som inverkar, men bakomliggande sjukdom i njurarna och urinvägarna, eller ett immunbristtillstånd, föreligger nästan alltid.

Symtom och tecken

Tillståndet visar sig som en akut njurbäckeninflammation med feber, frysningar, flanksmärtor, illamående, kräkningar och sveda när man kissar. Diagnosen misstänks som regel först när behandling av en misstänkt njurbäckeninflammation inte hjälper, eftersom det inte finns några andra klara tecken på tillståndet.

Diagnos

En patient med njurbäckeninflammation som inte blir bättre vid vanlig behandling och som efter hand blir mycket sjuk bör undersökas vidare. Blodprover och urinprover är inte till någon hjälp för att ställa denna speciella diagnos.

Röntgen kan visa gas i eller omkring den angripna njuren. Röntgen kan dock inte skilja mellan gas i njuren och gas i tarmen (vilket är normalt). Ultraljud kan visa förändringar typiska för tillståndet, men undersökningen ger inte några bilder som tillfredsställande visar hur omfattande infektionen är och om det kan finnas njursten. Datortomografi är den metod som föredras för att kunna ställa diagnosen emfysematös njurbäckeninflammation. Datortomografi kan också visa om det finns njursten och infektionens omfattning.

Datortomografi kan användas för att skilja mellan två huvudtyper: typ I och typ II.

Behandling

Behandlingen omfattar i första hand riklig vätsketillförsel, korrektion av elektrolyter och syra-basrubbningar, kontroll av högt blodsocker och tillförsel av bredspektrumantibiotika intravenöst. Den vidare behandlingen inriktas dels på att bota ett eventuellt hinder för avflödet från den angripna njuren, detta för att bevara den kvarvarande funktionen. Och dels på om möjligt dränera vätskeansamlingar i njuren genom att föra in ett rör genom huden.

Trots aggressiv behandling får många patienter ett allvarligt sjukdomsförlopp där dränaget är otillfredsställande och läkemedelsbehandlingen inte hjälper. Dessa patienter kan behöva en omedelbar operation där njuren tas bort (nefrektomi).

Prognos

Emfysematös njurbäckeninflammation typ I är förknippad med en betydande risk att avlida (cirka 70 %) jämfört med 18 % för typ II.

Vill du veta mer?