Gå direkt till huvudinnehållet

Symtom och diagnos vid akut njursvikt

Symtomen vid njursvikt kan saknas, vara vaga eller okarakteristiska. Njursvikt kan lätt påvisas med hjälp av blod- och urinprover.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vilka är symtomen?

Symtomen vid akut njursvikt varierar. En del får inga symtom, åtminstone inte i de tidiga stadierna. Symtomen kan också vara mycket oklara.

 • Nedsatt urinproduktion
 • Svullnad i kroppen
 • Koncentrationsproblem
 • Förvirring
 • Trötthet
 • Svaghet
 • Illamående och kräkningar
 • Magsmärtor
 • Diarré
 • Metallsmak i munnen

Symtom som kramper och koma kan förekomma i mycket allvarliga fall av akut njursvikt.

Prover och undersökningar

Blodprover

Eftersom symtom kan saknas, vara vaga eller okarakteristiska, måste diagnosen grundas på andra fynd. Läkarundersökningen är viktig men inte heller den ger särskilt ofta några fynd som riktar misstanken mot akut njursvikt. Njursvikt påvisas däremot lätt med hjälp av blod- och urinprover. Sådana tester kan utföras både inom primärvården och på sjukhus. De ingår i det vanliga testbatteriet som tas vid oklara sjukdomsbilder.

 • Det viktigaste blodprovet är mätning av kreatinin. Vid nedsatt njurfunktion stiger kreatininvärdet i blodet ganska snabbt. Provet är också lämpligt när man följer hur en akut njursvikt utvecklar sig.
 • Salthalterna i blodet kan också vara onormalt höga eller låga till följd av att blodet i njurarna inte filtreras tillräckligt. Det gäller ämnen som natrium, kalium och kalcium.
 • Vid långvarig och allvarlig njursvikt kan mängden röda blodkroppar bli låg. Detta kallas anemi.

Urinprover

Mätning av hur stor mängd urin som produceras är också en viktig markör när man bedömer en akut njursvikt. Om njurvävnaden är skadad kan proteiner och andra ämnen utsöndras i urinen i onormalt stora mängder.

 • Om mycket urin finns kvar i urinblåsan när man har kissat kan det vara orsaken till njursvikten. Hos män är förstorad prostatakörtel en vanlig orsak.
 • Mikroskopisk undersökning av urinen kan ge en uppfattning om orsaken till njursvikten. Det kan handla om blod, var, eller så kallade "cylindrar". Cylindrarna är avlånga klumpar av bland annat olika celler, som vita och röda blodkroppar.

Om diagnosen fortfarande är oklar efter att svaren på laboratorieproverna är klara gör man en ultraljudsundersökning av njurarna och urinblåsan. Undersökningen kan avslöja vissa bestämda orsaker till njursvikt. Ibland måste man ta vävnadsprover (biopsi) från njurarna för att hitta orsaken till njursvikten.

Vill du veta mer?