Gå direkt till huvudinnehållet

Njurcysta (CT)

Publicerad:


CT-axialbild med intravenös kontrast. Välavgränsat, homogent, lågattenuerande (mörkt) område (1) anteriort i höger njure.