Gå direkt till huvudinnehållet

Spinal stenos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Symtom till följd av förträngning av spinalkanalen med risk för tryck mot medulla spinalis eller nervrötter.
Förekomst:
Vanligast hos personer >50–65 år.
Symtom:
Smärta/domningar under gång eller i stående ställning, som strålar ut i säte och ned i lår, underben eller fötter.
Kliniska fynd:
Neurologisk undersökning är oftast normal. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och bilddiagnostik (i första hand MRT).
Behandling:
I första hand smärtlindring och fysioterapi. Kirurgisk behandling kan övervägas vid intensiva besvär och på noga utvalda patienter.
 1. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Lumbal spinal stenos. 2019-08-02 (Hämtad 2019-11-19). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 2. Nord T, Grönlund P, Kornerup U, et al. Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos. Läkartidningen 2015; 112: C7XP. www.lakartidningen.se  
 3. Lurie J, Tomkins-Lane C. Management of Lumbar Spinal Stenosis. BMJ 2016; 352: h6234. pmid:26727925 PubMed  
 4. Watters WC, Baisden J, Gilbert TJ, et al. Degenerative lumbar spinal stenosis: an evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. Spine J 2008;8:305- 10. PubMed  
 5. Snyder DL, Doggett D, Turkelson C. Treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. Am Fam Physician 2004; 70: 517-20. PubMed  
 6. Kalichman L, Cole R, Kim DH, Li L, Suri P, Guermazi A, et al. Spinal stenosis prevalence and association with symptoms: the Framingham Study. Spine J 2009; 9(7):545-50. PubMed  
 7. Nouri A, Tetreault L, Singh A, et al. Degenerative Cervical Myelopathy: Epidemiology, Genetics, and Pathogenesis. Spine (Phila Pa 1976) 2015; 40(12): E675-93. pmid:25839387 PubMed  
 8. Jensen RK, Jensen TS, Koes B, Hartvigsen J. Prevalence of lumbar spinal stenosis in general and clinical populations: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2020 Sep;29(9):2143-2163. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32095908 PubMed  
 9. Pearson AM. Spinal stenosis. BestPractice, last updated October 2018 (Hämtad 2019-11-19). bestpractice.bmj.com  
 10. Schroeder GD, Kurd MF, Vaccaro AR. Lumbar Spinal Stenosis: How Is It Classified?. J Am Acad Orthop Surg 2016; 24(12): 843–852. pmid:27849674 PubMed  
 11. Overley SC, Kim JS, Gogel BA, et al. Tandem Spinal Stenosis: A Systematic Review. JBJS Rev 2017; 5(9): e2. pmid:28872572 PubMed  
 12. Konno S, Hayashino Y, Fukuhara S, et al. Development of a clinical diagnosis support tool to identify patients with lumbar spinal stenosis. Eur Spine J 2007; 16: 1951-7. PubMed  
 13. Suri P, Rainville J, Kalichman L, Katz JN. Does this older adult with lower extremity pain have the clinical syndrome of lumbar spinal stenosis. JAMA 2010; 304: 2628-36. Journal of the American Medical Association  
 14. Amundsen T, Weber H, Nordal HJ, Magnaes B, Abdelnoor M, Lilleas F. Lumbar spinal stenosis: conservative or surgical management? A prospective 10-year study. Spine 2000; 25: 1424-35. PubMed  
 15. Kleeman TJ, Hiscoe AC, Berg EE. Patient outcomes after minimally destabilizing lumbar stenosis decompression: the "Port-Hole" technique. Spine 2000; 25: 865-70. PubMed  
 16. Milligan J, Ryan K, Fehlings M, et al. Degenerative cervical myelopathy. Can Fam Physician 2019; 65(9): 619-624. pmid:31515310 PubMed  
 17. Davies BM, Mowforth OD, Smith EK, et al. Degenerative cervical myelopathy. BMJ 2018; 360: k186. pmid:29472200 PubMed  
 18. Landstinget i Uppsala län. Ländryggssjukdomar. 09-2010 (Hämtad 2019-11-19). www.lul.se  
 19. de Graaf I, Prak A, Bierma-Zeinstra S, Thomas S, Peul W, Koes B. Diagnosis of lumbar spinal stenosis: a systematic review of the accuracy of diagnostic tests. Spine 2006; 31: 1168-76. PubMed  
 20. Ammendolia C, Stuber K, de Bruin LK, et al. Nonoperative treatment of lumbar spinal stenosis with neurogenic claudication: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 2012;37(10):E609–E616. PMID:22158059. PubMed  
 21. Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E et al. Surgical versus non-surgical treatment for lumbar spinal stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;1:CD010264. PMID: 26824399. PubMed  
 22. Levin K. Lumbar spinal stenosis: Treatment and prognosis. UpToDate. Last updated Feb 01, 2021 (Hämtad 2021-08-20). www.uptodate.com  
 23. Kreiner DS, Shaffer WO, Baisden JL, et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis (update). Spine J. 2013;13(7):734-743.PMID:23830297. PubMed  
 24. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, et al. Smärta i nacke och rygg, del 2. Läkartidningen 2018; 115: E7ET. www.lakartidningen.se  
 25. Bussières A, Cancelliere C, Ammendolia C, et al. Non-Surgical Interventions for Lumbar Spinal Stenosis Leading To Neurogenic Claudication: A Clinical Practice Guideline. J Pain. 2021 Apr 12:S1526-5900(21)00188-7. Epub ahead of print. PMID: 33857615 PubMed  
 26. Patel J, Osburn I, Wanaselja A, Nobles R. Optimal treatment for lumbar spinal stenosis: an update. Curr Opin Anaesthesiol. 2017;30(5):598–603. PMID:28696946. PubMed  
 27. Chou R, Hashimoto R, Friedly J, Fu R,et al.. Epidural Corticosteroid Injections for Radiculopathy and Spinal Stenosis: A Systematic Review and Meta-analysis.. Ann Intern Med. 2015. pmid:26302454 PubMed  
 28. Friedly JL, Comstock BA, Turner JA, et al. A Randomized Trial of Epidural Glucocorticoid Injections for Spinal Stenosis. N Engl J Med 2014; 371: 11-21. doi:10.1056/NEJMoa1313265 DOI  
 29. Deer TR, Grider JS, Pope JE, et al. The MIST Guidelines: The Lumbar Spinal Stenosis Consensus Group Guidelines for Minimally Invasive Spine Treatment. Pain Pract 2019; 19(3): 250-74. pmid:30369003 PubMed  
 30. Nerland US, Jakola AS, Solheim O, et al. Minimally invasive decompression versus open laminectomy for central stenosis of the lumbar spine: Pragmatic comparative effectiveness study. BMJ 2015; 350: h1603 DOI: 10.1136/bmj.h1603 DOI  
 31. Malmivaara A, Slatis P, Heliovaara M, et al, for the Finnish Lumbar Spinal Research Group. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? a randomized controlled trial. Spine 2007; 32: 1-8. PubMed  
 32. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al, for the SPORT Investigators. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008; 358: 794-810. New England Journal of Medicine  
 33. Delitto A, Piva SR, Moore CG, et al. Surgery versus nonsurgical treatment of lumbar spinal stenosis: A randomized trial. Ann Intern Med 2015; 162:465. PMID: 25844995 PubMed  
 34. Deasy J. Acquired lumbar spinal stenosis. JAAPA. 2015 Apr;28(4):19-23. PMID: 25763664 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Håkan Widner, adj professor och överläkare, neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus