Gå direkt till huvudinnehållet

Ryggmärgsskada

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ryggmärgsskada antingen till följd av trauma/oavsiktlig skada eller sekundärt till underliggande sjukdom.
Förekomst:
Enligt WHO drabbas 250 000–500 000 årligen av ryggmärgsskador. I Sverige drabbas runt 600 årligen av ryggmärgsskador. 
Symtom:
Ryggmärgsskador kan orsaka permanent förlamning, sensoriska nedsättningar och förlust av autonoma mekanismer.
Kliniska fynd:
Komplett tvärsnittslesion innebär att alla nervbanor efter skadeplatsen är destruerade. Utfallet blir paralys, anestesi och autonom dysfunktion distalt om platsen. Inkomplett lesion innebär att funktioner nedom lesionen är delvis bevarade.  
Undersökningar:
Slätröntgen, DT, MRT.
Behandlingar:
Går ut på att förhindra ytterligare skador. Reponera och stabilisera frakturer samt luxationer. Förhinda komplikationer. Rehabilitering och förbättra funktionellt tillstånd med mesta möjliga självständighet.
 1. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE5, Rekand T. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Norway in 2012-2016: a registry-based cross-sectional study. Spinal Cord 2018; 57: 331-8. pmid:30573770 PubMed  
 2. Halvorsen A, Pettersen AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE, Rekand T. Non-traumatic spinal cord injury in Norway 2012-2016: analysis from a national registry and comparison with traumatic spinal cord injury. Spinal Cord 2019; 57: 324-30. pmid:30552411 PubMed  
 3. Hagen EM, Faerestrand S, Hoff JM, Rekand T, Gronning M. Cardiovascular and urological dysfunction in spinal cord injury. Acta Neurol Scand 2011 (Suppl 191): 71-8.
 4. Hagen EM, Rekand T, Grønning, Færestramd S. Cardiovascular compliccations of spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:1115-20 . pmid:22614315 PubMed  
 5. Markandaya M, Stein DM, Menaker J. Acute treatment options for spinal cord injury. Curr Treat Options Neurol 2012; doi10.1007/ss11940-011-0162-5.
 6. Biering-Sørensen F, Krassioukov A, Alexander MS, Donovan W, Karlsson AK, Mueller G et al. International spinal cord pulmonary funstion basic data set. Spinal Cord 2012; Jan 24,doi:10.1038/sc.2011.183. DOI  
 7. Hoff JM, Bjerke LW, Gravem PE, Hagen EM,Rekand T. Pressure ulcers after spinal cord injury. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132:838-9. doi:10.4045/tidsskr.10.0878 DOI  
 8. Taule T. Bergfjord K, Holsvik EE, et al. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord 2013; 51: 273-7. pmid:23295471 PubMed  
 9. Alexander MS, Biering-Sørensen F, Elliott S, Kreuter M, Sønksen J. International spinal cord injury female sexual and reproductive function basic data set. Spinal Cord 2011; 49: 787-90. PubMed  
 10. Alexander MS, Biering-Sørensen F, Elliott S, Kreuter M, Sønksen J .International spinal cord injury male saxual function basic data set. Spinal Cord 2011; 49: 795-8. PubMed  
 11. Karlsson AK, Krassioukov A, Alexander MS, Donovan W, Biering-Sørensen F. International spinal cord injury skin and thermoregulation function basic data set. Spinal Cord 2012 Jan 31, doi: 10.1038/sc. 2011.167.
 12. Hagen EM, Rekand T. Management of Neuropthic pain associated with spinal cord injury. Pain Ther 2015; 4:51-65. pmid:25744501 PubMed  
 13. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 11;11:CD010567. doi: 10.1002/14651858.CD010567.pub2. The Cochrane Library  
 14. Hagen EM, Lie SA, Rekand T. Gilhus NE, Gronning M. Mortality after traumatic spinal cord injury: 50 years of follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 368-73. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Jan Lexell, professor och överläkare, avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
 • Tiina Rekand, överläkare och professor, Spinalenheten, Haukeland sykehus, Bergen