Gå direkt till huvudinnehållet

Reumatisk korea

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Reumatisk korea, även kallad Sydenhams korea, är ett symtom vid reumatisk feber. Komplikation efter grupp A-streptokock(GAS)-faryngit/tonsillit.
Förekomst:
I västvärlden är korea ett mycket sällsynt tillstånd efter reumatisk feber.
Symtom:
Rörelsestörningar, muskulär hypotoni och psykiska förändringar som kan uppstå 1–8 månader efter den primära GAS-infektionen.
Kliniska fynd:
Ofrivilliga rörelser, framförallt i extremiteter, tunga och ansikte.
Diagnostik:
Vid misstanke skickas remiss till neurolog för utredning.
Behandling:
Initialt penicillinbehandling som vid GAS-faryngit/tonsilli. Sekundär profylaktisk antibiotikabehandling för att minska risken för ytterligare neurologiska besvär och hjärtkomplikationer. Symtomlindrande behandling med antiepileptika eller dopaminerga läkemedel kan prövas.
 1. Gilbert D. Sydenham chorea. UpToDate, last updated: Nov 14, 2022. www.uptodate.com  
 2. Statistikdatabas för diagnoser. I02 Reumatisk korea (danssjuka). Socialstyrelsen (hämtad 2023-04-03) sdb.socialstyrelsen.se  
 3. Beier K, Pratt DP. Sydenham Chorea. 2022 Dec 19. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613588 PubMed  
 4. Church AJ, Dale RC, Giovannoni G. Anti-basal ganglia antibodies: a possible diagnostic utility in idiopathic movement disorders? Arch Dis Child 2004; 89: 611-4. PubMed  
 5. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:1806-1818.PMID: 25908771 PubMed  
 6. Jordan LC, Singer HS. Sydenham chorea in children. Curr Treat Options Neurol 2003; 5: 283-90. PubMed  
 7. Van Toorn R, Weyers HH, Schoeman JF. Distinguishing PANDAS from Sydenham's chorea: case report and review of the literature. Eur J Paediatr Neurol 2004; 8: 211-6. PubMed  
 8. Ridel KR, Lipps TD, Gilbert DL. The prevalence of neuropsychiatric disorders in Sydenham's chorea. Pediatr Neurol 2010; 42(4):243-8. PubMed  
 9. Walker MJ, Barnett TC, McArthur JD et al. Disease manifestations and pathogenic mechanisms of Group A Streptococcus. Clin Microbiol Rev. 2014 Apr;27(2):264-301. doi: 10.1128/CMR.00101-13. PMID: 24696436 PubMed  
 10. Paz JA, Silva CA, Marques-Dias MJ. Randomized double-blind study with Prednisone in Sydenham's Chorea. Pediatr Neurol 2006; 34: 264-9. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet