Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsframkallade rörelsestörningar

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


 1. Buckley N, Mc Manus P. Fatal toxicity of drugs used in treatment of psychotic illnesses. Br J Psychiatry 1998: 172; 461-4
 2. Lima AR, Soares-Weiser K, Bacalthchuk J, Barnes TRE. Benzodiazepines for neuroleptic-induced acute akathisia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 3. McGrath JJ, Soares KVS. Neuroleptic reduction and/or cessation and neuroleptics as specific treatments for tardive dyskinesia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 4. Soares KVS, McGrath JJ. Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1999 The Cochrane Library  
 5. Adelufosi AO, Abayomi O, Ojo TM. Pyridoxal 5 phosphate for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev 2015; 4: CD010501. pmid:25866243 PubMed  
 6. McGrath JJ, Soares KVS. Cholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1999 The Cochrane Library  
 7. Soares KVS, McGrath JJ. Anticholinergic medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2000. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 8. McGrath JJ, Soares KVS. Benzodiazepines for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1999 The Cochrane Library  
 9. Soares KVS, McGrath JJ, Deeks JJ. Gamma-aminobutyric-acid agonist medication for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1997 The Cochrane Library  
 10. Soares KVS, McGrath JJ. Calcium channel blockers for neuroleptic induced tardive dyskinesia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2001. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 11. McGrath JJ, Soares KVS. Miscellaneous treatments for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1999 The Cochrane Library  
 • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

 • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim