Gå direkt till huvudinnehållet

Essentiell tremor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tremor framförallt vid rörelse och är lokaliserad till båda händerna, underarmarna och/eller huvudet.
Förekomst:
Internationella siffror visar en prevalens på 0,4–6 %.
Symtom:
Särskilt handtremor brukar försvinna i vila och förvärras i emotionella situationer.
Kliniska fynd:
Tydligast i händer och handled när armarna sträcks ut framför personen, men också huvudet, de nedre extremiteterna och rösten kan påverkas.
Diagnostik:
Inga specifika tester. Undersökningar för att utesluta andra sjukdomar kan behöva göras.
Behandling:
Det finns ingen kurativ behandling, däremot symtomlindrande läkemedel (betablockerare i första hand) och i utvalda fall kirurgi. 
  1. Haubenberger D, Hallett M. Essential Tremor. N Engl J Med. 2018;378(19):1802–1810. PMID: 29742376. PubMed  
  2. Clark LN, Louis ED. Essential tremor. Handb Clin Neurol. 2018;147:229–239. doi:10.1016/B978-0-444-63233-3.00015-4. PMID 29325613
  3. Mittal SO, Lenka A, Jankovic J. Botulinum toxin for the treatment of tremor. Parkinsonism Relat Disord. 2019;63:31–41. doi:10.1016/j.parkreldis.2019.01.023. PMID: 30709779. PubMed  
  4. Ferreira JJ, Mestre TA, Lyons KE, et al. MDS evidence-based review of treatments for essential tremor. Mov Disord. 2019;34(7):950–958. doi:10.1002/mds.27700 PMID: 31046186. PubMed  
  5. Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 77: 1752-5. pmid:22013182 PubMed  
  6. FDA. FDA approves first MRI-guided focused ultrasound device to treat essential tremor. FDA News Release 2016.
  7. Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG, et al. A randomized trial of focused ultrasound thalatomy for essential tremor. N Engl J Med 2016; 375: 730-9. doi:10.1056/NEJMoa1600159 DOI  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus