Dystonier

Basfakta

Definition

  • Ett tillstånd med ofrivilliga muskelkontraktioner som leder till vridande, repeterande rörelser från den drabbade kroppsregionen. Följs ofta av abnorma kroppsställningar och är ibland förenad med tremor:1
    • Kan utgå från individuella muskler eller grupper av muskler

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.