Gå direkt till huvudinnehållet

Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Willis-Ekboms sjukdom (WED), också känt som Restless legs syndrom, RLS, karakteriseras av episoder av obehagskänsla i benen och oemotståndligt behov av att röra på benen.
Förekomst:
Prevalensen uppges i Sverige vara 11 % hos kvinnor och 6 % hos män. Förekomsten ökar med åldern. Kan också förekomma hos barn.
Anamnes:
Obehagskänsla i benen och oemotståndligt behov av att röra på benen som inträffar vid vila, vanligtvis på kvällen och natten, och som försvinner med rörelse.
Kliniska fynd:
Vid undersökning inga tecken på neurologisk sjukdom.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Blodprov med tanke på eventuell järnbrist bör tas.
Behandling:
Information och rådgivning. Järnbrist, och även järndepåer i nedre delen av normalområdet (s-ferritin ≤75 µg/L), behandlas med järntillskott. Eventuellt annan läkemedelsbehandling om dagliga (eller nästan dagliga) besvär av måttlig till svår grad som påverkar sömn och funktion dagtid.
 1. Earley CJ. Restless legs syndrome. N Engl J Med 2003; 348: 2103-9. PubMed  
 2. Allen RP, Picchietti DL, Garcia-Borreguero D, et al. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria--history, rationale, description, and significance. Sleep Med 2014; 15(8): 860-73. pmid:25023924 PubMed  
 3. Ulfberg J, Nyström B, Carter N, Edling C. Restless legs syndrome among working-aged women. Eur Neurol 2001; 46: 17 - 9. PubMed  
 4. Ulfberg J, Nyström B, Carter N, Edling C. Prevalence of restless legs syndrome among men aged 18 to 64 years: an association with somatic diseases and neuropsychiatric symptoms. Mov Disord 2001; 16: 1159 - 63. PubMed  
 5. Milligan SA, Chesson A. Restless legs syndrome in the older adult. Diagnosis and management. Drugs Aging 2002; 19: 741 - 51.
 6. Bertisch S. In the Clinic. Restless Legs Syndrome. Ann Intern Med. 2015. pmid:26524584 PubMed  
 7. Simakajornboon N, Dye TJ, Walters AS. Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease and Growing Pains in Children and Adolescents. Sleep Med Clin. 2015 Sep;10(3):311-22
 8. Trenkwalder C, Hogl B, Winkelmann J. Recent advances in the diagnosis, genetics and treatment of restless legs syndrome. J Neurol. 2009 Apr. 256(4):539-53. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Ondo WG, Vyong KD, Wang Q. Restless legs syndrome in monozygote twins: clinical correlates. Neurology 2000; 55: 1404 - 6. Neurology  
 10. Odin P, Mrowka M, Shing S. Restless legs syndrome. Eur Neurol 2002; 9 (suppl 3): 59 - 67.
 11. Earley CJ, Allen RP, Beard JL, Connor JR. Insight into the pathophysiology of restless legs syndrome. J Neurosci Res 2000;62:623-628.
 12. Allen RP, Picchietti DL, Auerbach M, et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. Sleep Med 2018; 41: 27-44. pmid:29425576 PubMed  
 13. Earley CJ, Allen RP, Connor JR, et al. The dopaminergic neurons of the A11 system in RLS autopsy brains appear normal. Sleep Med 2009; 10: 1155-7. pmid:19307154 PubMed  
 14. Eisensehr I, Wetter TC, Linke R, Noachter S, Lindeiner Hv, Gildenhaus FJ et al. Normal IPT and IBZ SPECT in drug-naive and levodopa-treated idiopathic restless legs syndrome. Neurology 2001; 57: 1307 - 9. Neurology  
 15. Earley CJ, Connor JR, Beard JL, Malecki EA, Epstein DK, Allen RP. Abnormalities in CSF concentrations of ferritin and transferrin in restless legs syndrome. Neurology 2000; 54: 1698 - 700. Neurology  
 16. Walters AS, Winkelmann J, Trenkwalder C , Fry JM, Kataria V, Wagner M et al. Long-term follow up on restless legs syndrome patients treated with opioids. Mov Disord 2001; 16: 1105 - 9. PubMed  
 17. Bucher SF, Seelas KC, Oertel WH, Reiser M, Trenkwalder C. Cerebral generators involved in the pathogenesis of the restless legs syndrome. Ann Neurol 1997; 41: 639 - 45. PubMed  
 18. Allen RP, Earley CJ. Defining the phenotype of the restless legs syndrome (RLS) using age-of-symptom-onset. Sleep Med 2000;1:11-9. PubMed  
 19. Winkelmann J, Polo O, Provini F, et al. Genetics of restless legs syndrome (RLS): state-of-the-art and future directions. Mov Disord (in press).
 20. Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. Restless legs syndrome and sleep disturbance during pregnancy: the role of folate and iron. J Womens Health Gend Based Med 2001;10:335-341. PubMed  
 21. Manconi M, Govoni V, De Vito A, et al. Restless legs syndrome and pregnancy. Neurology 2004; 63: 1065-9. PMID: 15452299. PubMed  
 22. Trenkwalder C, Allen R, Högl B, et al. Restless legs syndrome associated with major diseases: A systematic review and new concept. Neurology 2016; 86(14): 1336-1343. pmid:26944272 PubMed  
 23. Allen RP, Picchietti D, Hening WA, Trenkwalder C, Walters AS, Montplaisi J et al. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special consideration, and epidemiology: a report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. Sleep Med 2003; 4: 101 - 19. PubMed  
 24. Bozorg AM. Restless legs syndrome. Medscape, last updated Jul 24, 2015. emedicine.medscape.com  
 25. O'Keeffe ST, Gavin K, Lavan JN. Iron status and restless legs syndrome in the elderly. Age Ageing 1994; 23: 200-3. PubMed  
 26. Trotti LM, Becker LA. Iron for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2019; 1: CD007834. pmid:30609006 PubMed  
 27. Trenkwalder C, Winkelmann J, Inoue Y, et al. Restless legs syndrome-current therapies and management of augmentation. Nat Rev Neurol. 2015;11(8):434-45. PubMed  
 28. Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, et al. Dopamine agonists for restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; DOI: 10.1002/14651858.CD006009.pub2. DOI  
 29. Leschziner G, Gringras P. Restless legs syndrome. BMJ 2012; 344: e3056. PMID: 22623643 PubMed  
 30. Läkemedelsverket (2009). Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom - RLS. (Hämtad 2016-04-07) lakemedelsverket.se  
 31. Baker WL, White CM, Coleman CI. Effect of nonergot dopamine agonists on symptoms of restless legs syndrome. Ann Fam Med 2008; 6: 253-62. PubMed  
 32. Earley CJ, Allen RP. Pergolide and carbidopa/levodopa treatment of the restless legs syndrome and periodic leg movements in sleep in a consecutive series of patients. Sleep 1996;19:801-810. PubMed  
 33. Allen RP, Earley CJ. Augmentation of the restless legs syndrome with carbidopa/levodopa. Sleep 1996;19:205-213. PubMed  
 34. Allen RP, Chen C, Garcia-Borreguero D, et al. Comparison of pregabalin with pramipexole for restless legs syndrome. N Engl J Med. 2014 Feb 13;370(7):621-31. PubMed  
 35. Liu GJ, Wu L, Lin Wang S, et al. Efficacy of Pramipexole for the Treatment of Primary Restless Leg Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Clin Ther. 2016 Jan 1;38(1):162-179. pmid: 26572941 PubMed  
 36. Garcia-Borreguero D, Silber MH, Winkelman JW, et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation. Sleep Med 2016; 21: 1-11. pmid:27448465 PubMed  
 37. Trenkwalder C, Garcia-Borreguero D, Montagna P, Lainey E, de Weerd AW, Tidswell P, et al. Ropinirole in the treatment of restless legs syndrome: results from the TREAT RLS 1 study, a 12 week, randomised, placebo-controlled study in 10 European countries. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 92-7. PubMed  
 38. Bogan RK, Fry JM, Schmidt MH, Carson SW, Ritchie SY, and the TREAT RLS US Study Group. Ropinirole in the treatment of patients with restless legs syndrome: A US-based randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Mayo Clin Proc 2006; 81:17-27. PubMed  
 39. Prosperetti C, Manconi M. Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease and Pregnancy. Sleep Med Clin. 2015 Sep;10(3):323-9
 40. Innes KE, Selfe TK, Agarwal P. Restless legs syndrome and conditions associated with metabolic dysregulation, sympathoadrenal dysfunction, and cardiovascular disease risk: a systematic review. Sleep Med Rev 2012; 16: 309-39.
 41. Li Y, Mirzaei F, O'Reilly EJ, et al. Prospective study of restless legs syndrome and risk of depression in women. Am J Epidemiol 2012; 176: 279-88. American Journal of Epidemiology  
 42. Zhuang S, Na M, Winkeleman JW, et al. Association of Restless Legs Syndrome With Risk of Suicide and Self-harm. JAMA Netw Open 2019. pmid:31441941 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Erik Stålberg, professor emeritus och läkare, Institutionen för neurovetenskap, avd för klinisk neurofysiologi, Uppsala universitet
 • Bjørn Bjorvatn, spesialist i allmennmedisin, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og professor ved Universitetet i Bergen