Gå direkt till huvudinnehållet

Tolosa-Hunts syndrom (smärtsam oftalmoplegi)

Senast uppdaterad: Publicerad:


  • Elisabet Waldenlind, docent och överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Tidigare sakkunniga

  • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim