Gå direkt till huvudinnehållet

Spasticitet

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Hansen HJ. Intratekal baclofen ved spasticitet. Ugeskr Læger 2003; 165: 1753. PubMed  
  2. Brashear A, Gordon MF, Elovic et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and fingerspasticity after a stroke. N Engl J Med 2002;347:395-400. New England Journal of Medicine  
  3. Ramström T, Granberg H, Bunketorp Käll L et al. Spasticitetskorrigerande kirurgi kan ge långvariga förbättringar Spasticity-correcting surgery can have long-lasting effects. Lakartidningen. 2023 Aug 7;120:23019. Swedish. PMID: 37548447 PubMed  
  • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim